Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Zdravotná sestra

Podľa Svetovej banky je India druhou krajinou na svete s najväčším počtom detí trpiacich podvýživou. Indickí jezuiti v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (www.vssvalzbety.sk) spustili projekt na pomoc týmto deťom v okolí mesta Manvi na severe indického štátu Karnataka. Podľa Svetovej banky práve v tomto štáte má 37,6% detskej populácie podvýživu. Ponúkame Vám šancu stať sa súčasťou spomenutého projektu, čím sa budete spolupodieľať na záchrane životov mnohých detí. Ako dobrovoľník sa budete môcť zapojiť do plánovania, logistiky, manažmentu a samotnej práce na projekte v jednotlivých dedinách.

Ako dobrovoľník na projekte nášho partnera v Indii budete mať možnosť zohrať dôležitú úlohu bez ohľadu na to, či ste skúseným profesionálom alebo ste práve dokončili svoje štúdium. Ak ste zdravotná sestra/brat, môžete sa zúčastniť dobrovoľníckeho pobytu na miestach, ktoré sú odľahlé a nachádzajú sa v oblasti, ktorá je zaostalá a zdravotná starostlivosť v nej nie je bežne dostupná. Ľudia, s ktorými budete prichádzať do styku sú príliš chudobní na to, aby si mohli dovoliť hoci aj základnú zdravotnú starostlivosť, nehovoriac o tom, že žiadne zdravotné poistenie nemajú.

Naša partnerská organizácia, indickí jezuiti, sa venujú ľuďom z kasty nedotknuteľných, čo je tá najnižšia kasta v Indii. Jej príslušníci sú diskriminovaní a marginalizovaní s minimálnou dostupnosťou zdravotnej starostlivosti. To v konečnom dôsledku ústi do podvýživy obzvlášť u detí. Ak sa rozhodnete stať sa našim dobrovoľníkom, budete priamo v teréne na vlastné oči vidieť, ako Vaša pomoc mení životy ľudí a pomáha zachraňovať ich životy. Vaša pomoc je preto veľmi vítaná a potrebná.

Miesto

Okolie dediny Jagir Pannur, okres Raichur, štát Karnataka, India

Základňa projektu na pomoc deťom s podvýživou sa nachádza v dedine Jagir Pannur, odkiaľ sa robia výjazdy do okolitých dedín, pričom projekt pokrýva približne 60 dedín. V anti-malnutričnom programe budete spolu s logistom a miestnou zdravotnou sestrou denne navštevovať okolité dediny, kde sa organizujú vzdelávacie stretnutia pre rodičov detí, kontrolujú sa deti do 6 rokov, distribuje sa nutričná strava. Súčasťou programu je aj strarostlivosť o handycapované deti. Fyzioterapeut ie rovnako veľmi vítaným dobrovoľníkom pre tento program.

Vaša práca v Jagir Pannure bude veľmi zmysluplná a budete zohrávať dôležitú úlohu v životoch ľudí, ktorým pomôžete.

Čas

Na týchto projektoch môžete ako dobrovoľník participovať na dobu od dvoch týždňov a dlhšie. Pobyt medzi týmito chudobnými ľuďmi a práca s nimi nielen nesmierne pomôže jednotlivcom a miestnej komunite, ale aj Vám otvorí nečakané obzory. Okrem iného Vám poskytne neoceniteľnú skúsenosť a možnosť bližšie nahliadnuť a oboznámiť sa s indickou kultúrou a spôsobom života.

Špecifická požiadavka

  • ukončená stredná zdravotná alebo obdobná škola
  • znalosť angličtiny
p6120740.jpg p6110713.jpg p6100703.jpg p6090696.jpg p1000838.jpg 270503.jpg p1000830.jpg p1000697.jpg 220502.jpg 170612.jpg 190507.jpg 170604.jpg 170605.jpg 170602.jpg