Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Lekár vo Vijayapure

Každý lekár môže nepredstaviteľne ovplyvniť životy ľudí. Ak sa rozhodnete pôsobiť ako dobrovoľník v Indii, svoje poslanie budete vykonávať v zaostalej oblasti Vijayapure (Bijapur). Medzi problémy a výzvy okresu Bijapur patria hlavne negramotnosť, chudoba, detské sobáše, Devadasi systém, vykorisťovanie, detská práca, nútená prostitúcia, nízke príjmy...

Najčastejšie zdravotné problémy sú tuberkulóza, HIV/AIDS, mentálne a telesné postihnutia, alkoholizmus. Medzi hlavné príčiny týchto problémov patria:

  1. migrácia obyvateľstva, nedostatok pracovných príležitostí,
  2. chudoba, ktorej hlavnou príčinou je nedostatok dažďa pri pestovaní plodín,
  3. nedostatočné vzdelanie (chýba podpora zo strany rodičov),
  4. rôzne tradície, vrátane systému Devadasi,
  5. nedostatok vedomostí ohľadne HIV/AIDS.

Karnataka je jedným zo štátov Indie, ktorý je najvážnejšie postihnutý epidémiou HIV/AIDS, je piaty v počte nahlásených prípadov HIV v celej krajine. Zo 49 indických okresov s najvyžším výskytom HIV/AIDS je až 10 v Karnatake. V roku 2004 tu z celkového počtu testovaných osôb bolo až 24,15 % HIV pozitívnych ľudí. V roku 2013 to bolo 2,82 %. Toto sú však len zistené prípady. Približný počet HIV pozitívnych ľudí vo Vijayapure je 50 000 ľudí. HIV problém teda nie je len zdravotný problém, ale je to skôr sociálny problém.

Stigma a diskriminácia, ktorým čelia ľudia žijúci s HIV/AIDS nie je len v rámci rodiny ale i mimo nej. Preto začali Sestry svätého Jozefa z Tarbes pracovať na prevencii HIV a na starostlivosti a podpore takto chorých ľudí.

Miesto

St. Joseph Health and Community centre, Vijayapur, štát Karnataka, India

Nemocnica je postavená mimo mesta. Do centra Vijayapury je to cca 20 min dopravným prostriedkom. Nemocnica má 30 lôžok a zdravotná starostlivosť je poskytovaná prevažne HIV pozitívnym pacientom v rôznom štádiu choroby, dospelým i deťom. Hospitalizovaný môže byť ktokoľvek, avšak HIV negatívnych pacientov je málo.

Čas

V tomto projekte môžete ako dobrovoľník participovať už na dobu jedného týždňa a samozrejme i dlhšie. Pobyt medzi týmito chudobnými ľuďmi a práca s nimi nielen nesmierne pomôže jednotlivcom a miestnej komunite, ale aj Vám otvorí nečakané obzory. Poskytne Vám okrem satisfakcie pri pohľade na vďačných pacientov aj neoceniteľnú skúsenosť z lekárskej praxe v rozvojovej krajine. Taktiež dostanete možnosť bližšie nahliadnuť a oboznámiť sa s indickou kultúrou a s pre nás netradičným spôsobom života.

Špecifické požiadavky

- ukončené štúdium medicíny, ktoré treba preukázať diplomom

- znalosť angličtiny (miestna zdravotná sestra prekladá z lokálneho jazyku kannada do angličtiny)

19_mobile_clinic.jpg 14_sesterna.jpg 18_bez_proudu.jpg 15_muzske_oddeleni.jpg 13_opd.jpg 10_pre.jpg 11_fotomodel.jpg 08_nemocnice.jpg 07_roentgen.jpg 06_deda.jpg 05_baterka.jpg 02_ambulance.jpg 03_stetoskop.jpg 12_sestry_v_akci.jpg