Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Deti, ktoré hľadajú sponzora

78 detí
1 2
Pohlavie
Ročník
Vek od do
Mosin

Mosin Chlapec, 12 rokov

Mosin je veľmi priateľský a milý chlapec. Jeho kamaráti sa v jeho spoločnosti cítia veľmi dobre. Chlapec býva spolu s rodinou. Má dvoch bratov a jednu sestru. Ich otec pracuje ako nádenný robotník a mama je ženou v domácnosti. Chlapec vypomáha doma s nakupovaním.Jeho najobľúbenejším predmetom je miestny jazyk kannada. Po škole rád hráva futbal s kamarátmi. Mosin taktiež miluje prírodu. Jeho otec je veľmi zodpovedný, má záujem o dobré vzdelanie svojich detí. Obaja rodičia sa snažia zúčastňovať rodičovských združení.

Ako dospelý by chcel byť policajtom. Prosíme o podporu jeho štúdia, aby sa jeho sen stal realitou.

Ganesh

Ganesh Chlapec, 6 rokov

Ganesh pochádza z usporiadanej rodiny. Jeho otec pracuje v miestnej samospráve a matka ako upratovačka. Má ďalších troch súrodencov, ktorí taktiež študujú. Ganesh býva na internáte. Dosahuje dobré študijné výsledky a na hodinách je aktívny. Medzi jeho obľúbené predmety patrí angličtina a vo voľnom čase sa rád venuje indickej hre kho-kho. V domácnosti pomáha s polievaním rastlín.

Jeho snom je byť policajtom. Bude vďačný, ak mu v plnení jeho snov pomôžete.

Adharsh

Adharsh Chlapec, 8 rokov

Adharsh patrí medzi tichších chlapcov. Na hodinách poslúcha. Medzi jeho najobľúbenejšie predmety patrí angličtina a vo voľnom čase rád hráva indickú hru kho-kho. Má jednu sestru a jedného brata. Doma pomáha nosením vody. Obaja rodičia sa snažia rodinu uživiť ako nadenní robotníci.

Ako väčšina chlapcov v jeho veku, aj Adharsh by sa raz chcel stať policajtom. Pomôžete mu v jeho sne?

Kavya

Kavya Dievča, 14 rokov

O Kavyu a jej sestru sa stará mama, keďže otec rodinu opustil. Rodinu sa snaží uživiť ako učiteľka šitia. Kavya počas školského roku býva na internáte. Keď je doma, pomáha so zametaním. Toto bystré a múdre dievča dosahuje v škole výborné výsledky. Na hodinách je veľmi aktívna a najviac ju zaujímajú vedné predmety. Rada oddychuje pri indickej hre kho-kho.

Jej veľkým snom je stať sa lekárkou. Veríme, že sa medzi Vami nájde dobrá duša, ktorá Kavyi podá pomocnú ruku.

Robin

Robin Chlapec, 10 rokov

Robin je tichšej povahy, je bystrý a aktívny na hodinách. V škole dosahuje dobré výsledky. Najradšej má anglický jazyk a po škole rád hráva s kamarátmi kriket. Býva na internáte. Jeho otec je roľníkom a matka sa snaží prispieť do rodinného rozpočtu šitím. Robin má dvoch bratov a jednu sestru. Keď je doma, pomáha rodičom polievaním rastlín.

Robin by chcel byť inžinierom. Na to, aby sa ním stal, bude potrebovať finančnú podporu. Vopred ďakujeme.

Ananda

Ananda Chlapec, 9 rokov

Ananda má dvoch školopovinných súrodencov. Otec je rybárom a matka predavačkou rýb. Ananda nebýva s rodinou, ale na internáte.

Tento šťastne pôsobiaci chlapec dosahuje dobré študijné výsledky. Podľa slov učiteľov je chytrý a taktiež nezbedný. Medzi jeho obľúbené predmety patrí angličtina. Rád pracuje na poli. Vo voľnom čase sa venuje kresleniu a maľovaniu. Doma vypomáha s upratovaním.

V budúcnosti by sa rád stal vojakom. Ďakujeme za Vami prejavený záujem o tohto chlapca.

Bagesh

Bagesh Chlapec, 8 rokov

Bageshov otec vlastní malú vývarovňu a matka je ženou v domácnosti. Chlapec býva na internáte. Má ešte jednu sestru, ktorá chodí do školy podobne ako Bagesh.

Chlapec je dobrej povahy a pokojný. Rád pomáha iným. Je chytrý a zaujíma sa o prírodu. Medzi jeho obľúbené predmety patrí anglický jazyk. Vo voľnom čase sa venuje kresleniu a maľovaniu. Rád sa obklopuje svojimi kamarátmi. Rodine vypomáha upratovaním.

Jeho snom je stať sa policajtom. Veríme, že s Vašou podporou sa mu to splní.

Madivalesha

Madivalesha Chlapec, 7 rokov

Madivalesha má dvoch bratov. Ich otec sa živí ako roľník, matka je ženou v domácnosti. Chlapec býva na internáte a keď je doma pomáha najmä s upratovaním.

Madivalesha je múdry chlapec, pôsobí vždy šťastne a spokojne. Je veľmi láskyplný. Podľa slov učiteľov je zručný v rôznych aktivitách a má dobré vodcovské vlastnosti. V škole ho najviac baví náuka o životnom prostredí a vo voľnom čase si rád kreslí a maľuje.

Ako veľa jeho kamarátov i on by sa rád stal policajtom. Ďakujeme za Vašu pomoc pri plnení jeho sna.

Mahesh

Mahesh Chlapec, 7 rokov

Maheshov otec je roľníkom a matka ženou v domácnosti. Mahesh má dvoch bratov. Býva na internáte. V domácnosti vypomáha trhaním buriny v záhrade.

Tento trochu nezbedný chlapec je veľmi závislý na svojom bratovi, s ktorým chodí do rovnakej školy. Podľa učiteľov je chytrý a činný v rôznych aktivitách. Má dobrý hlas a zopár kamarátov. V škole ho najviac zaujíma náuka o životnom prostredí a po škole sa venuje hudbe.

Mahesh by chcel byť vojakom a slúžiť svojej krajine. Ďakujeme Vám za jeho podporu!

Mallana Gouda

Mallana Gouda Chlapec, 7 rokov

Mallana Gouda je dobrý chlapec. V štúdiu dosahuje vynikajúce výsledky. Je veľmi láskyplný a zároveň je aj nezbedný. V škole ho najviac zaujal miestny oficiálny jazyk kannada a po škole sa venuje kresleniu a maľovaniu. Mallana Gouda býva na internáte a v domácnosti vypomáha trhaním buriny v záhrade.

Jeho rodičia pracujú ako nádení robotníci a ich príjem je nízky. Mallana Gouda má ešte jedného brata.

Ako veľa chlapcov aj Mallana Gouda by sa rád stal vojakom. Prosíme o pomoc pre neho.

Muttappa

Muttappa Chlapec, 8 rokov

Muttappa je chytrý, aktívny a usilovne vykoná každú úlohu, ktorú mu stanovia. V škole ho najviac zaujal jazyk kannada a vo voľnom čase sa venuje kresleniu a maľovaniu. Učitelia tvrdia, že sa rád zapája do všetkých aktivít a je občas nezbedný. Má rešpekt voči starším.Muttappa býva na internáte a v domácnosti vypomáha trhaním buriny v záhrade.

 

Otec i matka pracujú ako nádenní robotníci. Jeho otec veľa nezarába a tak je hlavným zdrojom príjmu rodiny matka. Muttappa má 4 sestry.

 

Ako veľa chlapcov, i Muttappa by sa rád stal policajtom. Veríme, že sa mu to raz podarí.

Prajwal

Prajwal Chlapec, 9 rokov

Prajwal je dobre vychovaný, trošku pomalší a plachý chlapec. Potrebuje neustále povzbudzovanie. Je úctivý a poslušný. Na svojom štúdiu tvrdo pracuje. Z predmetov má najradšej miestny jazyk kannada a rád pracuje v záhrade. Má jednu sestru. Ich otec pracuje ako sociálny pracovník a matka je ženou v domácnosti. Prajwal býva na internáte, ale keď je doma tak vypomáha rodičom trhaním buriny v záhrade.

Jeho snom je starať sa o bezpečnosť občanov ako policajt. Veríme, že sa mu to raz splní.

detí na stranu
Spolu 78 detí - strana 1 / 7
1 2