Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Deti, ktoré hľadajú sponzora

81 detí
1 2
Pohlavie
Ročník
Vek od do
Saj

Saj Chlapec, 13 rokov

Saj sa vyznačuje tým, že rozpráva pomaly a potichu. Keďže je najstarším medzi svojimi súrodencami, musí doma pomáhať s rôznymi prácami. Svoj voľný čas rád trávi hraním futbalu. V škole má rád hodiny angličtiny. Keď vyrastie, chcel by sa stať právnikom. Má dve mladšie sestry. Ich obaja rodičia sú nádenní robotníci. Ich príjem nepostačuje na pokrytie nákladov na školné poplatky, a preto je Saj odkázaný na pomoc dobrých ľudí.

Nandini

Nandini Dievča, 11 rokov

Nandini je v škole slabšia a potrebuje pri učení pomoc. Obľúbila si anglický jazyk a veľmi rada má tanec. Počas štúdia býva na internáte s ostatnými deťmi. Doma vypomáha so zametaním. Má troch súrodencov. Ich rodičia pracujú ako nádenní robotníci. Ich mesačný príjem ale nie je dostatočný, aby mohla Nandini ďalej študovať. Preto by sa jej zišla finančná podpora, ktorá jej veľmi pomôže.

Aishwarya

Aishwarya Dievča, 8 rokov

Aishwarya je polosirota. Ako dieťa stratila svojho ocina kvôli zákernej chorobe. Má troch súrodencov, ale nebýva s nimi, býva v sirotinci. Maminka sa snaží uživiť rodinu umývaním riadu a tiež nie je na tom zdravotne najlepšie. Každý mesiac sa snaží za dcérkou prísť ju pozrieť do sirotinca. Aishwarya je dobré dievčatko, s každým ľahko vychádza a vyžaruje z nej radosť. V učení je pomalšia. Medzi jej najobľúbenejšie predmety patrí miestny jazyk kannada. Po škole sa rada hrá a číta si. V sirotinci vypomáha s upratovaním topánok. V budúcnosti by sa rada stala učiteľkou. Veríme, že aj vďaka Vašej podpore sa jej to podarí. Ďakujeme!

Simran

Simran Dievča, 13 rokov

Simran dosahuje v škole priemerné výsledky. Jej najobľúbenejší predmet je jazyk hindi. Je to láskyplné dieťa s dobrým správaním. Má rada školu a aktívne sa v nej zapája do mnohých aktivít. Ľahko sa spriatelí s inými deťmi. Je veľmi citlivá a túži po pozornosti. Nádherne kreslí, dokonca už bola aj ocenená. Jej koníčkom je čítanie, písanie a tanec.

Simran býva v sirotinci Nava Sanidhya, o ktorom sa viac dočítate na našich stránkach. Medzi jej domáce povinnosti patrí upratovanie. Simran nemá rodičov. Jej príbuzní sa prestali o ňu starať. Ostala opustená a ženy z dediny ju priniesli do sirotinca.

Ako dospelá by Simran chcela byť inžinierka. Prosíme o podporu jej štúdia, aby sa jej sen stal realitou. Vzdelanie je pre deti zo sirotinca potrebnejšie viac, ako pre kohokoľvek iného, čo ako chudobného. Im nechýbajú len peniaze, ale aj rodina a zdravie.

Abhishek

Abhishek Chlapec, 14 rokov

Abhishek je talentovaný chlapec s príťažlivým úsmevom. Dokáže potešiť a rozosmiať všetkých okolo seba. Je to malý komik. Je tiež dobrý tanečník a herec a taktiež pekne spieva.Jeho najobľúbenejší predmet je matematika. Vždy sa cíti dobre v spoločnosti iných. Jeho koníčkom je kreslenie a rozprávanie príbehov.

Chlapec býva v sirotinci Nava Sanidhya, o ktorom sa viac dočítate na našich stránkach. Medzi jeho domáce povinnosti patrí umývanie podlahy. Obaja jeho rodičia zomreli. Je najmladším zo štyroch súrodencov. Jeho bratia bývajú na internáte. Jeho príbuzní ho občas navštívia, no neprejavujú záujem o jeho budúcnosť.

Ako dospelý by Abhishek chcel byť policajt. Prosíme o podporu jeho štúdia, aby sa jeho sen stal realitou. Vzdelanie je pre deti zo sirotinca potrebnejšie viac, ako pre kohokoľvek iného, čo ako chudobného. Im nechýbajú len peniaze, ale aj rodina a zdravie.

Ganesh

Ganesh Chlapec, 7 rokov

Ganesh pochádza z usporiadanej rodiny. Jeho otec pracuje v miestnej samospráve a matka ako upratovačka. Má ďalších troch súrodencov, ktorí taktiež študujú. Ganesh býva na internáte. Dosahuje dobré študijné výsledky a na hodinách je aktívny. Medzi jeho obľúbené predmety patrí angličtina a vo voľnom čase sa rád venuje indickej hre kho-kho. V domácnosti pomáha s polievaním rastlín.

Jeho snom je byť policajtom. Bude vďačný, ak mu v plnení jeho snov pomôžete.

Adharsh

Adharsh Chlapec, 8 rokov

Adharsh patrí medzi tichších chlapcov. Na hodinách poslúcha. Medzi jeho najobľúbenejšie predmety patrí angličtina a vo voľnom čase rád hráva indickú hru kho-kho. Má jednu sestru a jedného brata. Doma pomáha nosením vody. Obaja rodičia sa snažia rodinu uživiť ako nadenní robotníci.

Ako väčšina chlapcov v jeho veku, aj Adharsh by sa raz chcel stať policajtom. Pomôžete mu v jeho sne?

Kavya

Kavya Dievča, 15 rokov

O Kavyu a jej sestru sa stará mama, keďže otec rodinu opustil. Rodinu sa snaží uživiť ako učiteľka šitia. Kavya počas školského roku býva na internáte. Keď je doma, pomáha so zametaním. Toto bystré a múdre dievča dosahuje v škole výborné výsledky. Na hodinách je veľmi aktívna a najviac ju zaujímajú vedné predmety. Rada oddychuje pri indickej hre kho-kho.

Jej veľkým snom je stať sa lekárkou. Veríme, že sa medzi Vami nájde dobrá duša, ktorá Kavyi podá pomocnú ruku.

Bagesh

Bagesh Chlapec, 9 rokov

Bageshov otec vlastní malú vývarovňu a matka je ženou v domácnosti. Chlapec býva na internáte. Má ešte jednu sestru, ktorá chodí do školy podobne ako Bagesh.

Chlapec je dobrej povahy a pokojný. Rád pomáha iným. Je chytrý a zaujíma sa o prírodu. Medzi jeho obľúbené predmety patrí anglický jazyk. Vo voľnom čase sa venuje kresleniu a maľovaniu. Rád sa obklopuje svojimi kamarátmi. Rodine vypomáha upratovaním.

Jeho snom je stať sa policajtom. Veríme, že s Vašou podporou sa mu to splní.

Madivalesha

Madivalesha Chlapec, 8 rokov

Madivalesha má dvoch bratov. Ich otec sa živí ako roľník, matka je ženou v domácnosti. Chlapec býva na internáte a keď je doma pomáha najmä s upratovaním.

Madivalesha je múdry chlapec, pôsobí vždy šťastne a spokojne. Je veľmi láskyplný. Podľa slov učiteľov je zručný v rôznych aktivitách a má dobré vodcovské vlastnosti. V škole ho najviac baví náuka o životnom prostredí a vo voľnom čase si rád kreslí a maľuje.

Ako veľa jeho kamarátov i on by sa rád stal policajtom. Ďakujeme za Vašu pomoc pri plnení jeho sna.

Mahesh

Mahesh Chlapec, 7 rokov

Maheshov otec je roľníkom a matka ženou v domácnosti. Mahesh má dvoch bratov. Býva na internáte. V domácnosti vypomáha trhaním buriny v záhrade.

Tento trochu nezbedný chlapec je veľmi závislý na svojom bratovi, s ktorým chodí do rovnakej školy. Podľa učiteľov je chytrý a činný v rôznych aktivitách. Má dobrý hlas a zopár kamarátov. V škole ho najviac zaujíma náuka o životnom prostredí a po škole sa venuje hudbe.

Mahesh by chcel byť vojakom a slúžiť svojej krajine. Ďakujeme Vám za jeho podporu!

Mallana Gouda

Mallana Gouda Chlapec, 8 rokov

Mallana Gouda je dobrý chlapec. V štúdiu dosahuje vynikajúce výsledky. Je veľmi láskyplný a zároveň je aj nezbedný. V škole ho najviac zaujal miestny oficiálny jazyk kannada a po škole sa venuje kresleniu a maľovaniu. Mallana Gouda býva na internáte a v domácnosti vypomáha trhaním buriny v záhrade.

Jeho rodičia pracujú ako nádení robotníci a ich príjem je nízky. Mallana Gouda má ešte jedného brata.

Ako veľa chlapcov aj Mallana Gouda by sa rád stal vojakom. Prosíme o pomoc pre neho.

detí na stranu
Spolu 81 detí - strana 1 / 7
1 2