Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Deti, ktoré hľadajú sponzora

71 detí
1 2
Pohlavie
Ročník
Vek od do
Praveen

Praveen Chlapec, 17 rokov

Praveen je veľmi talentovaný chlapec. Je vždy ochotný pomôcť, stále milý a láskavý. Jeho najobľúbenejším predmetom je sociológia. Keď doštuduje, chcel by sa stať futbalistom. Praveen má dvoch starších súrodencov - brata a sestru. Vo voľnom čase veľmi rád hrá futbal. Jeho otec je nezamestnaný a matka pracuje ako nádenná roľníčka na poli. Aby tento inteligentný chlapec mohol pokračovať v štúdiu, potrebuje Vašu pomoc.

Saj

Saj Chlapec, 13 rokov

Saj sa vyznačuje tým, že rozpráva pomaly a potichu. Keďže je najstarším medzi svojimi súrodencami, musí doma pomáhať s rôznymi prácami. Svoj voľný čas rád trávi hraním futbalu. V škole má rád hodiny angličtiny. Keď vyrastie, chcel by sa stať právnikom. Má dve mladšie sestry. Ich obaja rodičia sú nádenní robotníci. Ich príjem nepostačuje na pokrytie nákladov na školné poplatky, a preto je Saj odkázaný na pomoc dobrých ľudí.

Nandini

Nandini Dievča, 11 rokov

Nandini je v škole slabšia a potrebuje pri učení pomoc. Obľúbila si anglický jazyk a veľmi rada má tanec. Počas štúdia býva na internáte s ostatnými deťmi. Doma vypomáha so zametaním. Má troch súrodencov. Ich rodičia pracujú ako nádenní robotníci. Ich mesačný príjem ale nie je dostatočný, aby mohla Nandini ďalej študovať. Preto by sa jej zišla finančná podpora, ktorá jej veľmi pomôže.

Pavan Kumar

Pavan Kumar Chlapec, 16 rokov

Jeho obľúbeným predmetom sú prírodné vedy. Je to dobrý žiak, ktorý je športovo nadaný. Pavan Kumar veľmi rád študuje. V dospelosti by chcel byť policajtom. Býva na školskom internáte a má jedného brata. Jeho hlavnou prácou doma je nosenie vody. Otec je nádenným robotníkom a mama je ženou v domácnosti. Ich rodinný rozpočet však nevystačuje na to, aby Pavan mohol pokračovať v štúdiu, preto potrebuje Vašu finančnú pomoc.

Ravi Madar

Ravi Madar Chlapec, 14 rokov

Ravimu ide štúdium dobre, obzvlášť jazyk hindi, jeho najobľúbenejší predmet. Je šikovný a často sa zapája do školských divadielok a jeho vystúpenia sú veľmi dobré. Je veľmi učenlivý a tiež rád športuje. Jeho koníčkom je hranie kriketu. Býva na školskom internáte. Doma je jeho úlohou nosenie vody do domu a starostlivosť o sestru. Ich mama je nádenná robotníčka a otec je neznámy.

Ako dospelý by Ravi chcel byť policajtom. Prosíme o podporu jeho štúdia, aby sa jeho sen stal realitou.

Simran

Simran Dievča, 12 rokov

Simran dosahuje v škole priemerné výsledky. Jej najobľúbenejší predmet je jazyk hindi. Je to láskyplné dieťa s dobrým správaním. Má rada školu a aktívne sa v nej zapája do mnohých aktivít. Ľahko sa spriatelí s inými deťmi. Je veľmi citlivá a túži po pozornosti. Nádherne kreslí, dokonca už bola aj ocenená. Jej koníčkom je čítanie, písanie a tanec.

Simran býva v sirotinci Nava Sanidhya, o ktorom sa viac dočítate na našich stránkach. Medzi jej domáce povinnosti patrí upratovanie. Simran nemá rodičov. Jej príbuzní sa prestali o ňu starať. Ostala opustená a ženy z dediny ju priniesli do sirotinca.

Ako dospelá by Simran chcela byť inžinierka. Prosíme o podporu jej štúdia, aby sa jej sen stal realitou. Vzdelanie je pre deti zo sirotinca potrebnejšie viac, ako pre kohokoľvek iného, čo ako chudobného. Im nechýbajú len peniaze, ale aj rodina a zdravie.

Ganesh

Ganesh Chlapec, 6 rokov

Ganesh pochádza z usporiadanej rodiny. Jeho otec pracuje v miestnej samospráve a matka ako upratovačka. Má ďalších troch súrodencov, ktorí taktiež študujú. Ganesh býva na internáte. Dosahuje dobré študijné výsledky a na hodinách je aktívny. Medzi jeho obľúbené predmety patrí angličtina a vo voľnom čase sa rád venuje indickej hre kho-kho. V domácnosti pomáha s polievaním rastlín.

Jeho snom je byť policajtom. Bude vďačný, ak mu v plnení jeho snov pomôžete.

Adharsh

Adharsh Chlapec, 8 rokov

Adharsh patrí medzi tichších chlapcov. Na hodinách poslúcha. Medzi jeho najobľúbenejšie predmety patrí angličtina a vo voľnom čase rád hráva indickú hru kho-kho. Má jednu sestru a jedného brata. Doma pomáha nosením vody. Obaja rodičia sa snažia rodinu uživiť ako nadenní robotníci.

Ako väčšina chlapcov v jeho veku, aj Adharsh by sa raz chcel stať policajtom. Pomôžete mu v jeho sne?

Kavya

Kavya Dievča, 14 rokov

O Kavyu a jej sestru sa stará mama, keďže otec rodinu opustil. Rodinu sa snaží uživiť ako učiteľka šitia. Kavya počas školského roku býva na internáte. Keď je doma, pomáha so zametaním. Toto bystré a múdre dievča dosahuje v škole výborné výsledky. Na hodinách je veľmi aktívna a najviac ju zaujímajú vedné predmety. Rada oddychuje pri indickej hre kho-kho.

Jej veľkým snom je stať sa lekárkou. Veríme, že sa medzi Vami nájde dobrá duša, ktorá Kavyi podá pomocnú ruku.

Robin

Robin Chlapec, 10 rokov

Robin je tichšej povahy, je bystrý a aktívny na hodinách. V škole dosahuje dobré výsledky. Najradšej má anglický jazyk a po škole rád hráva s kamarátmi kriket. Býva na internáte. Jeho otec je roľníkom a matka sa snaží prispieť do rodinného rozpočtu šitím. Robin má dvoch bratov a jednu sestru. Keď je doma, pomáha rodičom polievaním rastlín.

Robin by chcel byť inžinierom. Na to, aby sa ním stal, bude potrebovať finančnú podporu. Vopred ďakujeme.

Ananda

Ananda Chlapec, 9 rokov

Ananda má dvoch školopovinných súrodencov. Otec je rybárom a matka predavačkou rýb. Ananda nebýva s rodinou, ale na internáte.

Tento šťastne pôsobiaci chlapec dosahuje dobré študijné výsledky. Podľa slov učiteľov je chytrý a taktiež nezbedný. Medzi jeho obľúbené predmety patrí angličtina. Rád pracuje na poli. Vo voľnom čase sa venuje kresleniu a maľovaniu. Doma vypomáha s upratovaním.

V budúcnosti by sa rád stal vojakom. Ďakujeme za Vami prejavený záujem o tohto chlapca.

Bagesh

Bagesh Chlapec, 8 rokov

Bageshov otec vlastní malú vývarovňu a matka je ženou v domácnosti. Chlapec býva na internáte. Má ešte jednu sestru, ktorá chodí do školy podobne ako Bagesh.

Chlapec je dobrej povahy a pokojný. Rád pomáha iným. Je chytrý a zaujíma sa o prírodu. Medzi jeho obľúbené predmety patrí anglický jazyk. Vo voľnom čase sa venuje kresleniu a maľovaniu. Rád sa obklopuje svojimi kamarátmi. Rodine vypomáha upratovaním.

Jeho snom je stať sa policajtom. Veríme, že s Vašou podporou sa mu to splní.

detí na stranu
Spolu 71 detí - strana 1 / 6
1 2