Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Pomocník v Programe podpory vzdelávania detí

Program Edu Aid / Podporme vzdelávanie detí v Indii sa zameriava na najchudobnejšie či diskriminované deti pochádzajúce z najnižšej kasty v Indii, z kasty nedotknuteľných. Veľa z týchto detí predtým nikdy do školy nechodilo, pretože museli od útleho veku pomáhať svojím rodičom pracovať. Ďalší odišli zo štátnej školy kvôli obrovskej diskriminácii a šikane. Vzdelávanie v súkromných školách vedených jezuitmi je preto pre nich životnou šancou a jediným riešením ich nespravodlivej situácie. Na to, aby sme však mohli zabezpečiť týmto deťom prístup ku kvalitnému vzdelávaniu sú potrebné finančné prostriedky. Práve Program podpory vzdelávania detí pomáha získavať túto finančnú pomoc.

Ak ste kreatívny, trpezlivý, otvorený učiť sa nové veci, máte radi flexibilnú prácu, máte pozitívny vzťah k deťom a zvládnete nenáročné administratívne či organizačné aktivity, táto dobrovoľnícka pozícia je pre Vás ako stvorená. Pozícia zahŕňa jednak priamo prácu s deťmi napr. pomoc deťom s písaním listov pre dobrodincov, robenie fotografií, návštevy rodín podporovaných detí a pod., ale aj pomoc s ľahkými administratívnymi úlohami. Vašou obetou, osobnou zaangažovanosťou a nápadmi nám môžete pomôcť zlepšiť náš program.

Vzdelávanie je základným pilierom rozvoja jednotlivca ale aj celej spoločnosti. Byť dobrovoľníkom v programe Cesty domov je možnosťou priamo sa spolupodieľať na podpore vzdelávania chudobných a diskriminovaných detí. Táto skúsenosť Vám umožní tešiť sa z toho, ako neopísateľne ovplyvníte životy a budúcnosť miestnych detí a v konečnom dôsledku aj celej komunity.

Miesto

Škola Loyola v Manvi, Karnataka, India

Mestečko Manvi sa nachádza v okrese Raichur na severe juho-indického štátu Karnataka. Je jedným z najzaostalejších okresov v štáte. V oblasti žije veľmi veľa príslušníkov kasty nedotknuteľných, ktorí sú diskriminovaní a marginalizovaní. Miera nezamestnanosti je veľmi vysoká a väčšina ľudí je negramotná. Miestni obyvateľia najčastejšie pracujú ako nádenní robotníci.

Kúsok od mesta Manvi je areál, v ktorom indický jezuiti vybudovali viacero škôl počnúc základnou a strednou školou Loyola a školou sv. Františka Xaverského (prvý až desiaty ročník), ako aj univerzitnú prípravku Loyola a vysokú školu Loyola. Všetky školy sa nachádzajú v jednom objekte spolu s internátom pre vyše 400 detí, pričom vyučovacím jazykom je angličtina. Školy vedú jezuiti a sú určené prevažne deťom z kasty nedotknuteľných. Náš program sa zameriava práve na tieto deti a prostredníctvom podpory od dobrodincov im pomáhame v ich vzdelávaní.

Čas

Táto pozícia je prácou na plný úväzok. Práca je rozmanitá, takže nudiť sa tu určite nebudete.

Účasť na tomto projekte je možná už od jedného týždňa. Počas tejto doby sa bližšie oboznámite s indickou kultúrou a lepšie porozumiete ako funguje indická spoločnosť.

img_6490.jpg img_6968.jpg p1070959.jpg ew2.jpg ew1.jpg img_0078-crop.jpg clipboard04.jpg