Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Darujte 2% z dane

Milí dobrodinci,

radi by sme Vám oznámili, že vďaka Vašej štedrosti a ochote poskytnúť nám 2 % z daní, sme minulý rok získali 2 290,89 eur. Táto suma bude použitá na stavbu školy pre deti ulice a deti zo slumov v indickom Chennai. Je to miesto, kde rozbiehame spoluprácu s indickými františkánmi a na ich pozemku, kde už majú sociálne projekty vrátane domova pre chlapcov, plánujú začať stavať školu. Na to však bude treba veľa peňazí. A Vaše 2% veľmi dopomôžu deťom získať vzdelanie a tak zmeniť svoju budúcnosť. Ešte raz v mene detí ďakujeme.

Tento rok sa znovu ozývame s prosbou o poskytnutie 2% z Vašich daní za rok 2019. Našim cieľom je pokračovať v pomoci najbiednejším deťom, a tak im vytvoriť priestor a poskytnúť šancu na lepšie vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, a tým aj ľahšiu uplatniteľnosť na pracovnom trhu. Peniaze, ktoré získame z 2% Vašich daní za rok 2019, by sme radi použili na Podporu rozvojových a vzdelávacích projektov v Indii a podporu dobrovoľníctva.

Informáciu ako postupovať nájdete na stránkach rozhodni.sk

Z portálu rozhodni.sk si môžete stiahnuť potrebné tlačivá.

 

Údaje o prijímateľovi:

15: Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42163501 (musí byť zarovnané vpavo)

16: Právna forma: Občianske združenie

17: Obchodné meno (názov): Cesta domov

18: Sídlo – Ulica: Starohájska

19: Súpisné číslo: 6641/9

20: PSČ: 917 01

21: Obec: Trnava

Tlačivá určené pre zamestnancov Vám vyplní a potvrdí zamestnávateľ, ktorého o to môžete požiadať súčasne s ročným zúčtovaním zaplatených preddavkov na daň z príjmov. Alebo ich môžete vyplniť sami na základe potvrdenia o zaplatení dane, ktoré Vám vystaví zamestnávateľ. Potom obe tlačivá (Vyhlásenie o poukázaní 2% a Potvrdenie o zaplatení dane) môžete odovzdať do 30. apríla na daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska, alebo ich odovzdať nám a my ich pošleme na daňové úrady.

Fyzické a právnické osoby majú v daňovom priznaní zvlášť vyčlenené kolónky, kam vpisujú organizácie, ktorým chcú prispieť 2% zo zaplatenej dane.

Pokiaľ nie je vo Vašich silách alebo možnostiach poukázať 2% z daní, prosím, informujte Vašich rodinných príslušníkov,priateľov, susedov, kolegov, prípadne aj firmy vo Vašom okolí.

V prípade nejasností a ďalších otázok sme Vám vždy k dispozícii.

Aj v mene indických detí ďakujeme za podporu

 

Ponúkame Vám prehľad doposiaľ získaných a použitých 2 % z daní:

Rok 2018: 2290,89 Eur - stavba školy pre deti ulice a deti zo slumov v indickom Chennai

Rok 2017: 3007,76 Eur - renovácia kuchyne v sirotinci Nava Sanidhya.

Rok 2016: 3014,01 Eur - zriadenie počítačovej miestnosti pre siroty postihnuté vírusom HIV v sirotincoch Nava Sanidhya (29 detí) a Sv. Jozefa (10 detí) v meste Vijayapur. Ide o deti sponzorované cez náš program Podpory vzdelávania, ktoré sú pre svoje postihnutie často choré, a preto vynechávajú vyučovanie. Internet im pomáha v prístupe k vedomostiam a zároveň prostredníctvom zručnosti práce s počítačom si tieto deti, ktoré budú kvôli svojej chorobe v budúcnosti obmedzené pri hľadaní zamestnania, nájdu ľahšie uplatnenie a prácu.

Rok 2015: 4530,69 Eur - zariadenie jezuitskej školy v dedine Pannur.

Rok 2014: 2660,37 Eur - zariadenie jezuitskej školy v dedine Pannur.

Rok 2013: 1359,62 Eur - zariadenie jezuitskej školy v dedine Pannur.

Rok 2012: 898,59 Eur - zariadenie jezuitskej školy v dedine Pannur, ktorá je určená prednostne tým najchudobnejším deťom z kasty nedotknuteľných, ktoré by inak nemohli študovať.