Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Učenie matematiky alebo fyziky

Matematika a fyzika sú predmety, s ktorými majú indické deti problémy. Je to spôsobené tým, že medzi bežné vyučovacie metódy patrí memorovanie. Logické myslenie sa u detí príliš nerozvíja. Ako dobrovoľník máte možnosť pomôcť deťom, ktoré budete učiť, lepšie pochopiť nielen základy matematiky alebo fyziky, ale aj objaviť krásu a logiku skrytú v týchto vedných odboroch. Takáto skúsenosť Vám umožní ovplyvniť životy Vašich študentov. Už počas Vášho pobytu budete vidieť ovocie svojej práce a taktiež pokroky, ktoré Vaši zverenci vďaka Vám a Vašim vyučovacím metódam dosiahnu.

Miesto

Mestečko Manvi, Karnataka, India

Nachádza sa v okrese Raichur na severe juho-indického štátu Karnataka. Je jedným z najzaostalejších okresov v štáte. V oblasti žije veľmi veľa príslušníkov kasty nedotknuteľných, ktorí sú diskriminovaní a marginalizovaní. Miera nezamestnanosti je veľmi vysoká a väčšina ľudí je negramotná. Miestni obyvatelia spravidla pracujú ako nádenní robotníci.

V Manvi môžete matematiku alebo fyziku učiť na viacerých stupňoch počnúc základnou a strednou školou Loyola a školou sv. Františka Xaverského ( prvý až desiaty ročník ), ako aj na univerzitnej prípravke Loyola, alebo na vysokej škole Loyola. Všetky školy sa nachádzajú v jednom objekte spolu s internátom pre vyše 400 detí. Vedú ich jezuiti a sú určené prevažne deťom z kasty nedotknuteľných, čím im dávajú veľkú šancu na zmenu v živote a na lepšiu budúcnosť. Ich šance sú o to väčšie, že na školách je vyučovacím jazykom angličtina.

Čas

Ako dobrovoľník môžete učiť na polovičný aj na plný úväzok s tým, že popoludnie môžete tráviť hrami s deťmi, ktoré bývajú na internáte, alebo ich počas času vyhradeného na štúdium doučovať a pomáhať im robiť si domáce úlohy.

 

Ak túžite popri učení matematiky či fyziky robiť aj niečo iné, máte možnosť učiť angličtinu, chémiu, telesnú výchovu, máte priestor venovať sa voľnočasovým aktivitám (deti napríklad obľubujú rôzne ručné práce) a taktiež môžete prísť s vlastnými nápadmi.

Treba počítať s tým, že v triedach sa nachádza len základné vybavenie. V škole je však aj fyzikálne či chemické laboratórium, ktoré môžete s Vašimi študentmi využívať. Vždy sa môžete spoľahnúť na našu podporu a rady, ako aj ochotu pomôcť. K dispozícii Vám bude jeden miestny učiteľ ako Váš konzultant, ktorý Vám s radosťou pomôže získať sebadôveru v novej pozícii. Privítame, ak použijete nové metódy, netradičné prostriedky, alebo pomôcky pri učení. Učenie hrou oceníme nielen my, ale aj miestne deti.

Bez ohľadu na Vaše predchádzajúce skúsenosti dosiahnete, že deti bude Vaša osoba motivovať k lepším výsledkom, k záujmu a k pochopeniu matematiky či fyziky. Bude to skúsenosť, na ktorú ani Vy, ani Vaši študenti nezabudnete.

Účasť na tomto projekte je možná na jeden mesiac a dlhšie, pričom najideálnejšie by bolo obdobie šesť mesiacov. Počas tejto doby sa bližšie oboznámite s indickou kultúrou a lepšie porozumiete fungovaniu indickej spoločnosti.

Špecifická požiadavka:

- maturita alebo dosiahnuté vyššie vzdelanie z matematiky alebo fyziky

9.jpg 10.jpg 11.jpg 6.jpg 5.jpg 7.jpg 12.jpg p1160843b.jpg