Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Dobrovoľníctvo

3 projekty

Staň sa dobrovoľníkom

Dobrovoľníctvo je podľa Všeobecnej deklarácie dobrovoľníctva „základným stavebným kameňom občianskej spoločnosti. Oživuje najvznešenejšie túžby ľudstva - úsilie o mier, slobodu, príležitosti, bezpečnosť a spravodlivosť pre všetkých.“

Viac o projekte

Dobrovoľnícke pozície

Byť chudobný nie je niečo, čo si človek vyberá. Nikto z nás nedostal možnosť vybrať si kde sa narodí a do akých podmienok sa narodí. Svet nezmeníme, no môžeme pomôcť niekomu konkrétnemu či nejakej komunite zlepšiť ich životné podmienky, pomôcť im možno so vzdelávaním, možno inak... Pomôcť nie kontraproduktívne, čiže rozdávaním peňazí, ale pomôcť inak. Nedať „rybu“, ale naučiť ľudí robiť si „sieť“, ktorou si „rybu“ budú môcť „uloviť“...

Viac o projekte

Zážitky dobrovoľníkov

Žiť na Indickom vidieku, tak vzdialenom bežným turistom, a tak rozdielnom od vyhľadávaných destinácií, žiť s miestnymi deťmi, dotýkať sa ich bolestí a byť súčasťou ich radostí, ktoré každodenný život v Indii prináša. Spoznávať, aké majú problémy a spolu s nimi hľadať riešenia, skúmať podobnosti a rozdielnosti našich kultúr, zisťovať prečo veci fungujú tak ako fungujú atď.

Viac o projekte