Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

O nás

Občianske združenie Cesta domov je slovenská nezisková organizácia, ktorá bez akejkoľvek diskriminácie organizuje a efektívne poskytuje rozvojovú pomoc aj podporou vzdelávania.

 

Občianske združenie Cesta domov bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 27.10.2010. Jeho členmi sú:

  • predsedkyňa: Mgr. Lenka Pandya (Rábarová), PhD.
  • podpredseda: Mgr. Mário Bosý
  • tajomníčka: Mgr. Lucia Šabíková
  • člen: Marshal Pandya
  • člen: Vojtech Studénka

img_0078-crop.jpgLenka Pandya stála pri zrode programu Edu aid / Podporme vzdelávanie detí v Indii. Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a získala doktorát zo sociálnej práce na Fakulte sociálnej práce Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Od roku 2006 pracovala na humanitárnych projektoch Trnavskej univerzity a neskôr Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Kambodži, Keni, Burundi, Vietname a Indii. V súčasnosti pôsobí opäť v Indii ako zamestnankyňa Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Popritom pracuje na programe Edu aid / Podporme vzdelávanie detí v Indii priamo v teréne.

Lucia Šabíková vyštudovala sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila v Domove sociálnych služieb v Trnave a neskôr v Dome sociálnych služieb Hestia v Pezinku, kde sa venovala deťom a mladým ľuďom s mentálnym postihnutím a autizmom. V súčasnosti je na materskej dovolenke.

Mário Bosý je rímsko-katolícky kňaz. Aktívne sa zapája do aktivít spojených s eRko-m a taktiež Katarínkou. V roku 2011 sa pridal k dobrovoľníkom, ktorí išli do Indie a spolu s nimi pracoval v misijnej stanici Manvi. Rok pracoval na projekte EduAid priamo v indickom Manvi.

Marshal Pandya vyštudoval obchod a pracoval v IT priemysle a v správe databáz. Venoval sa tiež evenjelizácii a pastoračnej práci. Momentálne pracuje priamo v teréne (nielen) na projekte "Edu aid / Podporme vzdelávanie detí v Indii".

Vojtech Studénka sa zúčastnil projektu Misia India v roku 2008, 2011 a 2013. Pracuje ako špeciálny pedagóg v základnej škole v Strážnici. Aktívne podporuje program "Edu aid / Podporme vzdelávanie detí v Indii" v Českej republike.

Lucia Drgoňová vyštudovala marketing na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a pracovala v energetickom sektore. Momentálne je na rodičovskej dovolenke, kde sa venuje svojim dcérkam. Popri tom pomáha s administratívou programu Edu aid / Podporme vzdelávanie detí v Indii.

Ing. Zuzana Kolmačková vyštudovala fakultu Ekonomiky a Manažmentu na Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. Pôsobí v bankovej sfére a v roku 2016 bola na dobrovoľníckom pobyte v Manvi, India. Na aktivitách pre deti z Indie naďalej spolupracuje.

Mgr. Iveta Kubatzki vyštudovala sociálnu prácu na Fakulte Zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. V roku 2014 sa zúčastnila dobrovoľníckeho pobytu v Manvi v Indii kde učila v jasliach a v detskej škôlke a taktiež sa zapojili do mnohých iných aktivít. Momentálne aktívne pracuje ako dobrovoľníčka pre OZ Cesta domov.

Mgr. Martin Halčák, SJ bol v roku 2004 vysvätený za kňaza. Pracoval ako zástupca riaditeľa vo vydavateľstve Dobrá kniha v Trnave. Potom pôsobil medzi mladými ako riaditeľ Univerzitného pastoračného centra sv. Stanislava Kostku; v Bratislave ako ekonóm jezuitského kolégia a správca kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v centre Bratislavy. Počas svojich ôsmych rokov kňazstva sa dostal aj na misijné cesty do Albánska, Srbska a Indie. V Indii bol ako dobrovoľník v roku 2008 a 2011.

Ing. Lucia Sliačanová vyštudovala financie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V lete roku 2011 sa zúčastnila dobrovoľníckeho pobytu v Indii. Rada cestuje a spoznáva nové kultúry.

Ing. Magdaléna Šabová vyštudovala Agroekológiu na Mendelovej univerzite v Brne. V súčasnosti pracuje ako environmentalista vo Fine DNC Slovakia.

MUDr. Kristína Kutná vyštudovala lekársku fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo. Opakovane pôsobila na mnohých humanitárnych a rozvojových projektoch v Afrike a v Ázii. V súčasnosti pracuje na infekčnom oddelení Trnavskej fakultnej nemocnice v Trnave.

Mgr. Eva Cisárová vyštudovala Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave.

Ing. Antónia Motýľová, BA (Hons) Má vzdelanie v oblasti financií získané na Slovensku a v Anglicku. V súčasnosti pracuje v oblasti financií/účtovníctva. Rada spoznáva ľudí z rôznych krajín, kultúr a ak môže, rada trávi svoj voľný čas s inšpiratívnymi/motivujúcimi ľuďmi.

 

Video o nás a našej práci:

 

Naši partneri

  • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave založená Dr.h.c. prof. MUDr. Vladimírom Krčmérym, DrSc. Vysoká škola má vyše 73 humanitárnych projektov v rozvojových krajinách v Afrike, v Ázii, v Amerike a aj v Európe. Je hlavným partnerom programu Podporme vzdelávanie detí v Indii a rôzne zdravotnícke a sociálne projekty v Indii podporila sumou celkovo 150 000 €.
  • Spoločnosť Ježišova (jezuiti) na Slovensku a v Indii, v štáte Karnataka (páter Eric Mathias SJ je zakladateľom misijnej stanice Jagir Pannur a školy v Manvi poskytujúcej vzdelanie pre deti z najchudobnejších vrstiev, v súčasnosti pôsobí na jezuitskej misii v Mangalore).

Stanovy občianskeho združenia