Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Otázky a odpovede

Často kladené otázky

Nepodporuje deti, ktoré som videl na vašej stránke aj niekto iný?

Nie. Všetky deti, ktoré sa dajú nájsť na našej stránke stále nie sú podporované a hľadáme pre nich dobrodinca, ktorý bude sponzorovať ich štúdium. Deti, ktoré už niekto podporuje sa nezobrazujú na stránke.

Po mojej žiadosti podporiť dieťa ho neviem nájsť na webovej stránke?

Keďže ste prejavili o konkrétne dieťa záujem, zarezervovali sme ho pre Vás na 30 dní a stiahli z webovej stránky, aby si ho nemohol vybrať už nikto iný. Ak do 30 dní nepríde k uzatvoreniu zmluvy o podpore dieťaťa, profil dieťaťa vrátime späť na webovú stránku a budeme pre neho hľadať pomoc.

Prečo niektoré deti majú mesačnú sumu podpory 15 € a iné 35 €?

U detí, ktoré bývajú a stravujú sa na školskom internáte je mesačný príspevok 35 EUR, ktorý reflektuje reálne náklady. U detí, ktoré denne dochádzajú z domu do školy, je mesačný príspevok 15 €.

Prejavil som záujem podporovať dieťa, avšak som si to teraz rozmyslel. Je možné to odvolať?

Áno. Rezervácia dieťaťa je pre Vás nezáväzná.

Máte o dieťati, ktoré chcem podporovať, viac informácií, resp. viac jeho fotografií?

Áno. Tieto podrobnejšie informácie sú sponzorom poskytnuté po pripísaní prvej platby pre dieťa na náš účet. Rovnako Vám potom udelíme prístup do archívu všetkých fotografií dieťaťa, ktorými disponujeme.

Môžem po uzatvorení zmluvy zmeniť mesačnú platbu pre dieťa na ročnú?

Áno, interval platby (mesačná, štvrťročná, polročná, ročná) je možné meniť priebežne.

Písali ste, že príspevok 18 € nestačí pre internátne deti. Plánujem zvýšiť svoj príspevok. Treba vám to oznámiť?

Áno, je dobré nám to oznámiť - stačí krátky e-mail... Je to z dôvodu identifikácie platby - aby sme odlíšili, či je to 1 mesačná platba vo vyššej sume, alebo dve mesačné, alebo príspevok do fondu darčekov. Cieľom je zabrániť zlej identifikácii.

Ako môže dieťa študovať, keď ste napísali, že môj poplatok nepokrýva všetky výdavky?

Poplatok donora nikdy nepokrýval všetky náklady na štúdium dieťaťa. Vždy sa rátalo s istou účasťou rodičov dieťaťa. Sumu, ktorú nepokrýva príspevok od donora a ani príspevky od rodičov, jezuiti vykrývajú z iných zdrojov, ktoré sú však veľmi obmedzené. Keďže pôsobia aj v bohatších krajinách, tak zdieľajú získané prostriedky podľa toho ako je kde potreba. Nedostatok týchto prostriedkov bol jedným z dôvodov, prečo sme program podpory vzdelávania začali.

Chcem podporovať dieťa, ale neviem dokedy sa mi bude dať ho podporovať. Je možné podporu dieťaťa kedykoľvek ukončiť?

Áno. Podporu je možné ukončiť z Vašej strany kedykoľvek. Je však potrebné nás o tom informovať.

Chcem poslať podporovanému dieťaťu balík. Je to možné?

Nie. Náš program podpory umožňuje priamu komunikáciu s dieťaťom len prostredníctvom pohľadníc, listov... Avšak nie je vhodné obdarovať darom jednotlivé dieťa z dôvodu možnej žiarlivosti zo strany ostatných spolužiakov. Dieťa je možné obdarovať prostredníctvom Fondu darčekov (variabilný symbol 0999 pre dieťa študujúce v Manvi a 0998 pre dieťa študujúce v Bijapure), kedy za relatívne nízku sumu je obdarované Vaše dieťa a zároveň všetci jeho spolužiaci v triede niečím užitočným (za 20 € je možné obdarovať 50 spolužiakov v triede perom, ceruzkou, gumou, strúhadlom, pravítkom a zošitom, pričom Vami vybrané dieťa dostane naviac nejaký špeciálny darček, napr. slovník). Ako také obdarovanie vyzerá si pozrite vo fotoalbumoch na FB.

Prečo máte rozdielnu korešpondenčnú adresu a adresu súdla?

Korešpondenčná adresa v Bratislave je bližšie k dobrovoľníčke, ktorá má momentálne na Slovensku na starosti korešpondenciu. Je to zároveň sídlo Misijnej kancelárie jezuitov s ktorými spolupracujeme od začiatku cez projekt Misia India.

Adresa sídla v Trnave je adresa, na ktorú je občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra. Na tejto adrese je komplikovanejšie vyzdvihnúť poštu, keďže obaja členovia Cesta domov z okolia Trnavy sú dlhodobo priamo v indickom Manvi.

Čo sa stane v prípade úmrtia spozora?

Ak sa o tejto skutočnosti dozvieme, samozrejme zmluvný vzťah zaniká. Ak by ale príbuzní mali blízko myšlienke podpory konkrétneho dieťaťa - nie je problém pokračovať v podpore toho istého dieťaťa. Ak sa o úmrtí nedozvieme, tak podľa štandardného postupu sa mesiac po tom, ako neobdržíme plánovaný príspevok pre dieťa, snažíme s dobrodincom spojiť a zistiť dôvody. Ak sa nám to nepodarí ani po ďalších dvoch mesiacoch, tak to považujeme za znak ukončenia podpory zo strany dobrodinca a snažíme sa hľadať pre dieťa nového sponzora.

 

Dúfam, že sme Vám aspoň čiastočne zodpovedali Vaše otázky. Ak máte ďalšie otázky budeme radi, keď napíšete.

Platí si dobrovoľník okrem letenky aj ďalšie poplatky?
Áno. Zmyslom dobrovoľníctva je nezištná a bezodplatná pomoc iným, preto všetky náklady na cestu a dobrovoľnícky pobyt znáša dobrovoľník.
Mám záujem byť dobrovoľníkom v Indii, pošlete mi viac informácií?
Áno, Vyberte si dobrovoľnícku pozíciu a pošlite nám Váš životopis. Následne od nás obdržíte presné pravidlá a podmienky nášho dobrovoľníckeho programu.
Potrebujete dobrovoľníkov na Slovensku?
Momentálne máme pozície pre dobrovoľníkov na Slovensku vykryté.
Ostatnú prácu riešime priamo v Indii, kde je potrebný častý kontakt s vedením misie a deťmi, ktoré sú podporované. Aj z tohto dôvodu je potrebná znalosť angličtiny.
Avšak je možné zapojiť sa do nášho misijného projektu aj inak – napr. zorganizovať prezentáciu vo Vašom okolí, kde by sa ľudia mohli dozvedieť viac o Indii a deťoch, ktoré potrebujú pomoc. Na takéto stretnutie by prišiel niektorý dobrovoľník, ktorý má osobnú skúsenosť z Indie a môže sa podeliť o svoje zážitky.
Taktiež sa nekladú medze nájsť iný spôsob, ako by bolo možné stať sa misionárom na diaľku.