Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Správy z Manvi - máj 2013

Milí priatelia,
máme tu skvelé, no aj smutné správy, o ktoré sa chceme s vami podeliť, vrátane noviniek na oboch školách, a zopár nových myšlienok.

Smutnou správou je, že páter Eric, ktorého vidíte na fotke s pátrom Maximom, čoskoro opustí Manvi. Je nezvyčajné pre mladého jezuitu pracovať na jednom mieste dlhú dobu, a aj preto je páter Eric veľmi smutný, že odchádza z misie. Od roku 2002 sa ujal množstva rodín z tej najnižšej kasty, ktoré mu dali na oplátku množstvo lásky. Títo ľudia, najchudobnejší z chudobných, boli svedkami z prvých radov pri prejavoch lásky pátra Erica v akcii - prvýkrát v živote ich niekto bral na vedomie a vyzdvihol dôležitosť vzdelávania ich detí. S drahým pátrom Maximom, ako jeho mentorom (ktorý nedávno oslávil 80 rokov), novo vysvätený páter Eric sľúbil urobiť všetko, čo sa bude dať, aby postupne odstraňoval zúfalstvo a beznádej, ktorú našiel príliš rozšírenú v chudobných komunitách ľudí z kasty „nedotknuteľných“. Pátri počúvali príbehy utrpenia ľudí a bolesti a v priebehu rokov dali silu týmto bezmocným mužom a ženám, a dali im nádej na budúcnosť. Potom pozvali skupiny, ako bola aj tá slovenská, aby prišli, a po boku ľudí z kasty „nedotknuteľných“ umožňovali čo väčšiemu počtu detí chodiť do školy. Nedávno sme boli požiadaní, aby sme pomohli financovať praktické projekty, ktoré by pomohli celým dedinám, ako je napríklad projekt vodovodného potrubia v dedine Yaddaldoddi.

Zvláštny dar pátra Erica je, že prichádzajúcich jednotlivcov, rodiny a skupiny berie priamo do domov a dedín, kde žijú tí najchudobnejší z chudobných. Po zoznámení a zovretí rúk dedinčania trvajú na tom, že sa podelia aj s tým malým množstvom jedla, ktoré majú. Napriek veľkým rozdielom medzi kultúrami a kontinentmi, sa srdcia návštevníkov neodvrátiteľne zblížia a cesta snahy pomôcť začína.

V tejto fáze, páter Eric ešte nemá určené miesto jeho ďalšieho pôsobenia. V krátkodobom horizonte bude mať 6 mesiacov dovolenky na odpočinutie a plánovanie svojej budúcnosti. Je tu šanca, že na jeseň navštívi Slovensko. Samozrejme, že bude udržiavať záujem o obe školy a ostatné projekty, ktoré podporujeme, ktoré budú pokračovať tak ako predtým, bez pochýb vo veľmi dobrých rukách pátra Rohana, pátra Vijaya, pátra Maxima a iných jezuitov. Skutočnosť, že odchádza, nezabraňuje pátrovi Ericovi plánovať ďalšie projekty, z ktorých budú aj po jeho odchode mať úžitok celé dediny.

Škola Loyola a škola sv. Františka Xaverského, Manvi

Skvelá správa! Študenti 10.-teho ročníka dosiahli 100%-nú úspešnosť na skúškach, ktoré sú ekvivalentom našej maturity. Je to pre školu štvrtý úspešný rok po sebe a svedčí to o kvalitnej výučbe a o nadšení učiteľov, a samozrejme o tvrdej práci každého jednotlivého žiaka. Páter Rohan, riaditeľ školy, je na fotografii v druhom rade vo svojej reverende. Je to skvelý človek a vynikajúci riaditeľ školy.

Jedným zo žiakov, ktorý tiež ukončil 10.-ty ročník je Nobelraj. Bol jedným z prvých žiakov v škole Loyola. Predtým bol pastierom kráv až do svojich dvanástich rokov. O úspešnej budúcnosti mohol len snívať. Páter Eric si ho jedného dňa všimol a spýtal sa ho, či by nechcel chodiť do školy. Jeho otec s tým nesúhlasil, namietal, že mu to nebude k ničomu dobré. Na fotografii vľavo je Nobelraj vo svojej rodnej dedine v roku 2009. V škole sa Nobelraj vždy odlišoval od ostatných chlapcov v jeho veku, disponoval totiž veľkou hĺbkou a neobvyklou ohľaduplnosťou, ktorá nebola bežná u jeho rovesníkov. V januári 2013 sa Nobelraj vyjadril, že chce stavať školy a pomáhať chudobným ľuďom rovnakým spôsobom, ako pomohli kedysi jemu a jeho sestre. Bol tak inšpirovaný pátrom Ericom, že sa rozhodol dozvedieť sa viac o jezuitoch a tomu sa v súčasnosti venuje.

Všetky deti zo školy Loyola a školy sv. Františka Xaverského sú teraz na letných prázdninách a vrátia sa 1. júna. Teplota v Manvi je v súčasnej dobe 44 stupňov!

 

Škola Kapepaladi, Jagir Pannur

Skvelá správa je, že v marci tohto roku začali stavebné práce na novej škole, ktorá bude dosť veľká, aby poňala 1000 detí, rovnako, ako školy Loyola a škola sv. Františka Xaverského. Základy sú vykopané a už čoskoro sa začne rysovať prízemie. Je to veľký projekt, na ktorý bude treba veľa štedrých dobrodincov. Sme hrdí na to, že aj veľa Slovákov už prispelo na tento projekt. Škola má byť dvojpodlažná. K dispozícii bude 6 učební na prízemí. Ak sa nám podarí nájsť sponzorov pre jednu celú triedu, bude na triedu umiestnená plaketa s menom sponzora. Približné náklady na stavbu a vybavenie každej triedy sú 17 200 EUR. Takže máme plné ruky práce so získavaním financií a dotácií na dosiahnutie tohto cieľa.

Škola sa stavia v Jagir Pannure, ktorý je od Manvi vzdialený 18 km. Mnohokrát som cestovala do odľahlých dedín v okolí Jagir Pannur džípom, cesty sú tam rozbité a niektoré sú odrezané kvôli sezónnym monzúnovým dažďom. Ak mám byť úprimná, v tej chudobe, ktorej svedkom som bola a pri takom nedostatku pitnej a zavlažovacej vody, je zázrak, že tam vôbec nejaký život existuje. Keďže verejná doprava tam skoro vôbec nefunguje, 60 detí z najviac vzdialených dedín bude bývať na internáte v Jagir Pannur v blízkosti školy. Doteraz v malej škole, ku ktorej boli pričlenené len provizórne stavby z trstiny študovalo 270 detí. Od 1. júna, kedy začína nový školský rok očakávajú ešte viac detí. Snáď už onedlho bude hotové prízemie a prvých 6 učební, aby sa deti mohli presunúť tam. Je to veľmi šťastná a veselá škola s vynikajúcou riaditeľkou, rehoľnou sestrou Idou. Podpora vzdelávania je nevyhnutná aj u týchto detí, keďže deti pochádzajú z takých pomerov, že si vôbec nemôžu dovoliť platiť školné.

 

Zapájanie vodovodnej prípojky v dedine Yaddaldoddi

Ešte stále musia ľudia, väčšinou deti, chodiť peši 6 km, aby priniesli vodu a musia kopať do koryta rieky, aby sa dostali k vode. Onedlho to bude ale inak. Vďaka mnohým vám, štedrým dobrodincom, sa Slovákom a Čechom podarilo vyzbierať dostatok financií, aby sa od rieky mohla spraviť vodovodná prípojka, ktorá veľmi uľahčí život celej dedine a určite aj ľuďom z okolitých dedín. Aj vďaka mnohým, ktorí kúpou kalendárov prispeli, sa nám nakoniec podarilo zohnať všetky potrebné financie. Aký nádherný projekt, ktorého súčasťou sme!

Páter Eric povedal: „Je to veľká pomoc pre našich ľudí. Videl som, ako títo ľudia trpia a ako mnohé deti nemôžu chodiť do školy, lebo musia denne chodiť po vodu, keďže ich rodičia sú v práci.“ Páter Eric uvažuje, či by sme postupne mohli byť schopní pomôcť ďalšej dedine s názvom Ganna Dinni k rovnakému luxusu, vodovodnej prípojke priamo do ich dediny. Dúfam, že jedného dňa budeme!

 

Vodičský kurz pre chudobnú mládež z kasty „nedotknuteľných“

Chceli by sme podporiť ďalší projekt, ktorý má veľký zmysel: pomôcť chudobnej mládeži urobiť si vodičský kurz a kurz automechanika, vďaka ktorému získajú základné zručnosti údržby automobilov. Kurz trvá len 2 mesiace a náklady sú 58,10 EUR na osobu. Páter Eric už poslal dvoch mladíkov, Jeevana a Anthonyho na kurz. Obaja kurz absolvovali a teraz sú zamestnaní a zarábajú 6000 rupií (86 eur) za mesiac, čo je viac než dvojnásobok toho, čo mohli zarobiť v oblasti, odkiaľ pochádzajú ako nádenní robotníci. Tento projekt bude prínosom najmä pre mladých mužov a ženy, ktorým nebol umožnený luxus vzdelávať sa.

Ak sa rozhodnete podporiť mladých dalitov, ktorý by mohli prostredníctvom vodičského preukazu získať prácu, vaše príspevky môžete posielať na náš účet, no nezabudnite uviesť variabilný symbol 201302 a do správy pre prijímateľa napíšte "Autoškola".

 

Notebooky pre školu Loyola a školu sv. Františka Xaverského

Ako sme už avizovali, oslovil nás pán riaditeľ školy, páter Rohan s tým, že by rád umožnil deťom študujúcim v škole, aby sa naučili aj práci s počítačom, z čoho by v budúcnosti mohli veľmi profitovať. Nie sú potrebné nové počítače, stačia aj staršie, no funkčné. V auguste 2013 sa do Indie chystá skupina dobrovoľníkov v rámci projektu Misia India, ktorý by ich mohli priniesť. Ak máte ešte funkčný notebook, ktorý už nepoužívate, no boli by ste radi, keby ho mohli ešte vyžiť deti v škole, dajte nám prosím vedieť.

Už teraz pre vás chystáme ďalšie krásne kalendáre na rok 2014. Výťažok z nich poputuje na stavbu školy do dediny Jagir Pannur.

 

Ďakujeme, že ste si našli čas na prečítanie týchto správ a noviniek.

 

S prianím všetkého dobrého,

Lenka Rábarová

 

P.S. 1: Ak by ste mali záujem prísť navštíviť dieťa, ktoré podporujete, budem v Indii do októbra, tak príďte. Dajte mi vedieť, ak máte záujem, uvidíte, zmení Vám to život!

P.S. 2: Blíži sa výročie - rok a pol, odkedy naše občianske združenie umožňuje prostredníctvom vás – podporovateľov pomáhať deťom v indickom Manvi. A práve vďaka Vám už 246 detí môže pokračovať vo vzdelávaní. Prosím, povedzte o nás svojim známym, aby sme spolu pomohli ďalším deťom v ich túžbe za vzdelaním. 

Viac noviniek na funpage Facebook.