Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Naše hodnoty

1. Rešpekt

a) Rešpektujeme našich dobrovoľníkov, pretože si uvedomujeme, že Vaše rozhodnutie pridať sa k nám nie je ľahké a chápeme, že vkladáte svoj čas, energiu a v neposlednom rade peniaze, aby ste robili niečo mimoriadne. Preto si zaslúžite náš rešpekt. Vynaložíme všetky sily, aby sme nikdy nesklamali Vašu dôveru v naše občianske združenie.

b) Rešpektujeme komunity, s ktorými pracujeme a chápeme, že majú svoje vlastné zvyky, hodnoty, postoje a inak vnímajú svet. Je nevyhnutné i keď niekedy zložité rešpektovať a chápať tieto kultúrne rozdiely. Snažíme sa čo najpozitívnejšie vplývať v komunitách, v ktorých pracujeme, aby sme umožnili čo najreálnejšiu kultúrnu výmenu. Naša partnerská organizácia, ktorá sa stane Vašou hostiteľskou organizáciou, sa Vás bude snažiť čo najlepšie zapojiť do svojej práce a bude sa snažiť, aby ste sa cítili ako doma. Za ich snahu im patrí náš rešpekt.

2. Bezpečnosť

Vašu bezpečnosť v zahraničí berieme veľmi vážne. Miesta, kam dobrovoľníkov vysielame, sú politicky stabilné a bezpečné. Na bezpečnosti pridáva aj fakt, že je Vám k dispozícii miestny koordinátor,  ktorý veľmi dobre pozná terén. Už od pristátia v cieľovej krajine bude s Vami hostiteľská organizácia neustále v kontakte.

3. Medzinárodný rozhľad

Nová generácia profesionálov, manažérov, politikov a ľudí, ktorí rozhodujú, tak bude môcť na vlastnej koži zakúsiť život v rozvojovom svete, čo bude mať bezpochyby vplyv  na ich rozhodnutia a prácu.

4. Transparentnosť

Jasne stanovíme, koľko Vás Váš dobrovoľnícky pobyt bude stáť. Naše poplatky zahŕňajú prípravu  pred cestou a užitočné rady, cestovné a zdravotné poistenie, vyzdvihnutie z letiska, pozemnú dopravu do hostiteľskej organizácie, umiestnenie na projekte, ubytovanie, stravu 3 krát denne, materiály potrebné k Vašej činnosti a pomoc miestneho koordinátora v prípade potreby. Váš poplatok nezahŕňa cenu letenky , vízové poplatky a odporúčané očkovania.

5. Flexibilita

My, ako aj Vaša hostiteľská organizácia sme flexibilní pokiaľ ide o termíny a trvanie Vášho dobrovoľníckeho pobytu. Vy si vyberiete, kedy môžete začať a do kedy chcete na dobrovoľníckom pobyte zotrvať. Dobrovoľnícke pobyty umožňujeme na dobu jeden týždeň až šesť mesiacov. Vy si môžete vybrať dátum nástupu na dobrovoľnícky program.