Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Benefity

Rozvojové dobrovoľníctvo prináša dobrovoľníkovi, ako aj ostatným zúčastneným stranám:

 • jedinečnú interkultúrnu skúsenosť
 • podporuje rozvoj osobnosti
 • rozvíja komunikačné zručnosti
 • posilňuje vnímanie globálneho sveta
 • odbúrava predsudky
 • napomáha vytvárať vzťahy a medzinárodné siete založené na tolerancii, rešpekte a úcte
 • umožňuje komunikáciu ľuďom, ktorí by inak nemali príležitosť stretnúť sa
 • posilňuje ľudskú solidaritu a otvorenosť novej kultúre
 • prispieva k budovaniu kapacít v oblasti rozvojovej spolupráce
 • zlepšuje kvalitu a kvantitu aktivít globálneho rozvojového vzdelávania
 • zvyšuje povedomie a informovanosť o živote a potrebách v menej rozvinutých krajinách i o zmysluplnosti dobre realizovanej rozvojovej pomoci a spolupráce
 • umožňuje aktívne prispieť k vytváraniu spravodlivejšieho, lepšieho a pokojnejšieho sveta
 • odpovedá na výzvy modernej spoločnosti.

V záujme naplnenia všetkých týchto prínosov, je potrebné aby boli brané do úvahy a rešpektované určité základné zásady správania sa všetkých zúčastnených strán a dodržiavané určité základné štandardy kvality počas celého procesu.