Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Postup pri podpore dieťaťa

  1. 1. V prípade záujmu o podporu dieťaťa z programu Edu aid / Podporme vzdelávanie detí v Indii, ktorý zabezpečuje občianske združenie Cesta domov si vyberte konkrétne dieťa, ktoré by ste chceli podporovať na našej internetovej stránke. Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu india@cestadomov.sk alebo na telefónnom čísle 0944 166 044. Prípadne môžete vyplniť prihlášku do programu podpory dieťaťa priamo cez internetový formulár - v tomto prípade pokračujte bodom 3.
  2. 2. Koordinátor preverí, či Vami vybrané dieťa neolo vybrané niekym iným a jeho profil stiahne zo stránky. Následne vybrané dieťa na dobu 30 dní zarezervuje a obratom Vám zašle prihlášku na podporu dieťaťa, ktorú prosím vyplňte a pošlite ju čo najskôr späť koordinátorovi programu.
  3. 3. Po obdržaní vyplnenej prihlášky na podporu dieťaťa Vám koordinátor obratom pošle sponzorskú zmluvu na podpis. Podpísanú sponzorskú zmluvu musí koordinátor obdržať do 30 dní odo dňa rezervácie dieťaťa. V opačnom prípade bude dieťa znovu ponúknuté na podporu. Chceme totiž zaručiť čo najrýchlejšie nájdenie sponzora, pretože našim prvoradým záujmom je pokračovanie dieťaťa v školskej dochádzke.
  4. 4. Ak koordinátorovi programu bude podpísaná sponzorská zmluva doručená v lehote 30 dní od rezervácie dieťaťa, bude Vám zaslaný rovnopis sponzorskej zmluvy podpísaný obidvomi stranami.
  5. 5. Prvú splátku prosím uhraďte do 3 dní od doručenia obidvomi stranami podpísanej sponzorskej zmluvy.
  6. 6. Po prijatí Vašej prvej splátky Vám bude zaslaný úvodný list alebo kresba od dieťaťa spolu so základnými informáciami o ňom. Taktiež obdržíte jeho fotografiu.

Ďakujeme za prejavenú dôveru.