Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Novinky

Naše občianske združenie pripravuje na leto 2018 (júl-august) dvojtýždňovú návštevu južnej Indie, na ktorú pozývame predovšetkým Vás dobrodincov, ktorí podporujete vzdelávanie konkrétnych indických detí. Dva týždne cestovania a spoznávania našich projektov, na ktorých budete mať jedinečnú príležitosť stretnúť Vami podporované dieťa a spoznať podmienky v ktorých žije a vzdeláva sa.

Tento pobyt v Indii je možné rozšíriť o tri týždne práce v skupine dobrovoľníkov projektu Misia India, ktorý organizujeme spolu so slovenskou provinciu jezuitov. Bude to už štvrtá skupina zo Slovenska a Čiech, ktorá bude aktívne pomáhať chudobným deťom na okraji spoločnosti, prostredníctvom dobrovoľníckej práce. Prihlásiť sa je možné do 15. januára 2018 e-mailom: misia.india@gmail.com kde dostanete viac informácií o podmienkach účasti.