Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Naše projekty

5 projektov

Podpora vzdelávania detí

Škola Loyola a škola sv. Františka Xaverského má v súčasnosti 1190 študentov, zväčša dalitov. Rodičia študentov nemajú finančné prostriedky na to, aby svojim deťom hradili výdavky spojené so školskou dochádzkou detí v plnej výške, a preto prispievajú len veľmi malými sumami. Ostatné náklady na vedenie školy ako aj náklady spojené s deťmi hradili doteraz členovia Spoločnosti Ježišovej, jezuiti, ktorí školu vedú. Kvôli nedostatku dotácií od súkromných donorov hrozí, že niektoré deti nebudú môcť vo vzdelávaní pokračovať.

Viac o projekte

Podpora sirôt

Nava Sanidhya je Centrum integrujúce sociálne aktivity. Program domácej starostlivosti pre deti infikované vírusom HIV začal 10. augusta 2009 jedným dieťaťom menom Abishek, ktorý takmer zomrel. Postupne sa počet detí zvýšil na 29. Medzi nimi je 24 dievčat a 5 chlapcov vo veku od 6 do 19 rokov.

Viac o projekte

Fond darčekov

Deti v našich projektoch je možné obdarovať finančným darom prostredníctvom Fondu darčekov, z ktorého bude pre deti z programu Edu aid / Podporme vzdelávanie detí, zabezpečený nákup praktického darčeku (školské potreby, oblečenie, hygienické potreby, atď.), alebo budú prostriedky fondu použité na nákup darčekov pre celú triedu Vami sponzorovaného dieťaťa. Takto bude zabezpečené, aby bolo každé dieťa v triede obdarované a necítilo sa menejcenné. Do Fondu darčekov môžete prispievať kedykoľvek počas roku.

Viac o projekte

Internát Gurugunta

Ak poskytnete vzdelanie mužovi, vzdeláte jednotlivca, ak však poskytnete vzdelanie žene, vzdeláte celú rodinu." Mahatma Gandhi.
Vďaka internátu v dedine Gurugunta, ktorý vedú rehoľné sestry sa vzdelávanie stáva realizovaním sna chudobných dievčat. Od júna 2021, kedy začne nový školský rok, nemajú sestry donora pre internát, a preto prosia o pomoc. Ich ročné náklady sú 12 500 eur. Bez týchto financií nebudú môcť dievčatá pokračovať vo vzdelávaní.

Viac o projekte

Ukončené projekty

Vďaka dobrodincom sme pomohli zrealizovať projekty, ktoré zlepšili kvalitu života biednych a marginalizovaných.

Viac o projekte