Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

5 dôvodov prečo podporiť dieťa

  1. 1. “Vzdelanie je kľúčom k úspechu” a jedine cez vzdelanie sa budú môcť daliti vymaniť z kastovníckej poroby a diskriminácie, ktoré so sebou kastovnícky systém prináša. Tým dostanú šancu na nezávislosť a lepšiu budúcnosť. Vaša pomoc tak nespôsobí závislosť na pomoci zvonku, ale pravé naopak, pomôže dieťaťu k nezávislosti a navždy zmení jeho život.
  2. 2. Podpora vzdelávania dalitského dieťaťa umožňuje dieťaťu vzdelávať sa v jeho prirodzenom kultúrnom prostredí. Nevytrháva ho z jeho prirodzeného prostredia, z ktorého pochádza.
  3. 3. Pomoc je konkrétna, s Vašou pomocou dostane jedno konkrétne dieťa možnosť pokračovať vo vzdelávaní.
  4. 4. Je až neuveriteľné ako 15 € / 35 € mesačne dokáže zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a tak veľmi a navždy zmeniť život dieťaťa.
  5. 5. Podporiť konkrétne dieťa môže aj rodina alebo skupina, nemusí to byť len jednotlivec.

Minimálne 95% Vašej pomoci je posielaných do Indie na Vami vybrané dieťa, zvyšných 5% pomoci pokrýva režijné náklady spojené s realizáciou programu podpory, konkrétne náklady na korešpondenciu s dieťaťom a sponzorom, čiže poštovné, výroba fotografií, ale aj bankové poplatky a poplatky za prevod finančných prostriedkov do Indie atď.

Prečo práve podpora dieťaťa z Indie?

V Indii je viac detí ako v ktorejkoľvek inej krajine sveta. Mnohé z nich žijú vo veľkej chudobe a nemôžu navštevovať školu. V škole sv. Františka Xaverského poskytujú členovia Spoločnosti Ježišovej (jezuiti) vzdelanie v anglickom jazyku deťom, ktorých rodičia sú väčšinou námezdní robotníci alebo roľníci. Drvivá väčšina týchto detí patrí do kasty nedotknuteľných - dalitov.

Keď podporíte jedno z týchto detí, zaručíte tak jeho lepšiu budúcnosť. Bez Vašej pomoci by nemohlo navštevovať školu a uniknúť tak z biedy a nútenej práce. Podporíte tak jeho/jej detské sny stať sa učiteľom, lekárom alebo inžinierom. Všetko sú to povolania, ktoré menia srdcia a mysle týchto najviac ohrozených detí Indie.