Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Poplatky vo Vijayapure

Mesačné poplatky podľa školy a ubytovania dieťaťa

doma na internáte
Škôlka a základná škola (1.-10. ročník) 15 35

 

Poplatok 35 EUR mesačne (420 EUR ročne) na dieťa a študenta bývajúceho na internáte pokrýva v škole Loyola Yomiuri vo Vijayapure:

Čiastočne (menšiu časť prispievajú rodičia):

- poplatok za štúdium (platy učiteľov, pomôcky na záujmovú činnosť, tance, hudba, maľovanie, vyšívanie, atď.),

- ubytovanie na internáte a kompletnú starostlivosť,

- hygienické potreby,

- stravu 5 krát denne (3 krát denne teplé jedlo, malé občerstvenie na desiatu a olovrant).

 

V plnej miere:

- zdravotnú starostlivosť,

- poplatky za pripustenie ku skúškam (vyžadované štátom),

- poplatok za knižnicu (vyžadované štátom),

- výdavky na laboratóriá, učebňu chémie, informatiky...,

- vzdelávacie exkurzie,

- pomôcky na šport a hry,

- večierok pre deti/študentov a rodičov na škole.

 

V prípadoch chudobných rodín:

- učebnice,

- zošity a písacie potreby,

- uniformy a školskú obuv.

 

Poplatok 15 EUR mesačne (180 EUR ročne) na dieťa, ktoré denne dochádza do školy pokrýva v škole Loyola Yomiuri vo Vijayapur:

Čiastočne (menšiu časť prispievajú rodičia):

- poplatok za štúdium (učitelia, pomôcky na záujmovú činnosť, tance, hudba, maľovanie, vyšívanie, atď.),

- dennú dopravu školským autobusom do/zo školy.

 

V plnej miere:

- zdravotnú starostlivosť,

- poplatky za pripustenie ku skúškam (vyžadované štátom),

- poplatok za knižnicu (vyžadované štátom),

- večierok pre deti/študentov a rodičov na škole,

- výdavky na laboratóriá, učebňu chémie, informatiky...,

- vzdelávacie exkurzie,

- pomôcky na šport a hry.

 

V prípadoch veľmi chudobných rodín:

- učebnice,

- zošity a písacie potreby,

- uniformy a školskú obuv.