Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Poplatky v Manvi

Mesačné poplatky podľa školy a ubytovania dieťaťa

doma na internáte
Škôlka a základná škola (1.-10. ročník) 15 35
Univerzitná prípravka (11.-12. ročník) 25 35

Poplatok 15 EUR mesačne (180 EUR ročne) na dieťa, ktoré denne dochádza do školy pokrýva v škole Loyola a škole sv. Františka Xaverského v Manvi:

Čiastočne (menšiu časť prispievajú rodičia):

- poplatok za štúdium (učitelia, pomôcky na záujmovú činnosť, tance, hudba, maľovanie, vyšívanie, atď.),

- dennú dopravu školským autobusom do/zo školy.

 

V plnej miere:

- zdravotnú starostlivosť,

- poplatky za pripustenie ku skúškam (vyžadované štátom),

- poplatok za knižnicu (vyžadované štátom),

- vzdelávacie exkurzie,

- pomôcky na šport a hry,

- večierok pre deti/študentov a rodičov na škole,

- výdavky na laboratóriá, učebňu chémie, informatiky...

 

Hradí rodič dieťaťa:

- učebnice,

- zošity a písacie potreby,

- uniformy a školskú obuv.

 

Poplatok 25 EUR mesačne (300 EUR ročne) na študenta, ktorý denne dochádza do školy pokrýva v Univerzitnej prípravke Loyola v Manvi:

Čiastočne (menšiu časť prispievajú rodičia):

- poplatok za štúdium (učitelia, pomôcky na záujmovú činnosť tance, hudba, maľovanie, vyšívanie, atď.),

- dennú dopravu školským autobusom do/zo školy.

 

V plnej miere:

- zdravotnú starostlivosť,

- poplatky za pripustenie ku skúškam (vyžadované štátom),

- poplatok za knižnicu (vyžadované štátom),

- výdavky na laboratóriá, učebňu chémie, informatiky...,

- vzdelávacie exkurzie,

- večierok pre študentov a rodičov na škole,

- pomôcky na šport a hry.

 

Hradí rodič dieťaťa:

- učebnice,

- zošity a písacie potreby,

- uniformy a školskú obuv.

Poplatok 35 EUR mesačne (420 EUR ročne) na dieťa a študenta bývajúceho na internáte pokrýva v škole Loyola, škole sv. Františka Xaverského a na Univerzitnej prípravke Loyola v Manvi:

Čiastočne (menšiu časť prispievajú rodičia):

- poplatok za štúdium (platy učiteľov, pomôcky na záujmovú činnosť, tance, hudba, maľovanie, vyšívanie, atď.),

- ubytovanie na internáte a kompletnú starostlivosť,

- stravu 5 krát denne (3 krát denne teplé jedlo, malé občerstvenie na desiatu a olovrant).

 

V plnej miere:

- zdravotnú starostlivosť,

- poplatky za pripustenie ku skúškam (vyžadované štátom),

- poplatok za knižnicu (vyžadované štátom),

- výdavky na laboratóriá, učebňu chémie, informatiky...,

- vzdelávacie exkurzie,

- pomôcky na šport a hry,

- večierok pre deti/študentov a rodičov na škole.

 

Hradí rodič dieťaťa:

- učebnice,

- zošity a písacie potreby,

- uniformy a školskú obuv,

- hygienické potreby.