Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Poplatky

Poplatok na podporu štúdia nepokrýva všetky náklady spojené so štúdiom dieťaťa. Rodičia dieťaťa tiež prispievajú dieťaťu na štúdium aj preto, aby si uvedomovali zodpovednosť, ktorú za dieťa majú a tiež z dôvodu, že bezplatné vzdelávanie by bolo v miestnej kultúre považované za bezcenné. Poplatky sú počítané na základe priemerných výdavkov potrebných na dieťa, aktualizovaných v novembri 2014.

Mesačné poplatky podľa školy a ubytovania dieťaťa

doma na internáte v sirotinci
Škôlka a základná škola (1.-10. ročník) 15 35
Univerzitná prípravka (11.-12. ročník) 25 35
Sirotinec Nava Sanidhya 35

Váš finančný dar na štúdium dieťaťa je využitý týmto spôsobom:

  • 10 % darovanej čiastky je využitých na režijné náklady spojené s realizáciou programu Edu aid / Podporme vzdelávanie detí, predovšetkým na poštovné, na výrobu fotografií a propagačných materiálov, na bankové poplatky, na transfer finančných prostriedkov do zahraničia, atď.
  • 90 % darovanej čiastky pokrýva niektoré náklady na vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť pre podporované dieťa. Konkrétne je z neho úplne alebo čiastočne hradený poplatok za štúdium, vzdelávacie kurzy, zdravotná starostlivosť, poplatky za pripustenie ku skúškam, poplatky za knižnicu. Deti, ktoré bývajú na internáte, majú z týchto prostriedkov taktiež hradené náklady na internát a stravu. Deti, ktoré denne do školy dochádzajú, majú z finančného daru hradené výdavky na školský autobus. Deti z veľmi zlých sociálnych podmienok dostávajú aj školské uniformy, topánky a učebnice.
Bližší popis toho, čo pokrýva sponzorský poplatok nájdete rozdelené podľa jednotlivých miest, kde podporované dieťa študuje a býva.