Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Vianočné pohľadnice

Vianoce sú stále ďaleko, avšak deti tu v Manvi už maľujú vianočné pohľadnice. Pohľadnice dostanú od podporovaných detí nielen ich dobrodinci, ale máme viac ako 600 jedinečných, deťmi maľovaných  pohľadníc k dispozícii pre tých z vás, ktorý chcú poslať svojim blízkym originálnu vianočnú pohľadnicu. Druhá strana pohľadníc je totiž totožná s klasickými voľne predajnými pohľadnicami s potlačou a na niektorých je predtlačené vianočné prianie v slovenčine. Ak máte záujem potešiť ručne maľovanými pohľadnicami z Indie svojich známych, môžete si ich u nás objednať. Všetky vyzbierané finančné prostriedky za pohľadnice budú použité na nový projekt: Zbierku na dopravný prostriedok pre školu v Manvi.

Sadu desiatich pohľadníc za minimálny príspevok 10 Eur si môžete objednať cez našu mailovú adresu alebo na telefonickom čísle 0944 166 044. Pohľadnice vám budú doručené najneskôr v novembri.

 

Príspevok na vianočné pohľadnice pošlite na účet Cesty domov:
bankový účet vo VÚB banke č.: 2952856753/0200
IBAN: SK9302000000002952856753
BIC/SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: 201401
Do poznámky platby uveďte vaše meno a slovo "POHĽADNICE".

 

Ďakujeme že pomáhate zlepšiť život tunajších detí prostredníctvom auta, ktoré bude zakúpené aj z vášho príspevku na pohľadnice.

 


pohladnice_fs1.jpg

pohladnice_fs2.jpg