Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Darujte 2% z dane

Milí priatelia,

radi by sme Vám oznámili, že vďaka Vašej štedrosti a ochote poskytnúť nám 2% sme tento rok získali 2978,07 eur. Táto suma bude použitá na stavbu a vybavenie počítačovej miestnosti v sirotinci Nava Sanidhya. Vzhľadom na častú chorľavosť detí, ktoré v sirotinci žijú, im prístup k internetu značne uľahčuje vzdelávanie, ktoré im do budúcna môže zabezpečiť lepšiu prácu. Ešte raz v mene detí ďakujeme.

Tento rok sa znovu ozývame s prosbou o poskytnutie 2% z Vašich daní za rok 2016. Našim cieľom je pokračovať v pomoci tým najbiednejším deťom, a tak im vytvoriť priestor a poskytnúť im šancu na lepšie vzdelávanie,zdravotnú starostlivosť, a tým aj ľahšiu uplatniteľnosť na pracovnom trhu. Peniaze, ktoré získame z 2% z Vašich daní  v roku 2016 by sme radi použili na kontinuálnu rozvojovú pomoc deťom v oblasti vzdelávania, v mestách Vijayapur a Manvi.

Prečo poskytnúť 2% z daní práve nám?

 • 2% Vás stoja len chvíľku času
 • Vyplnením tlačiva zabezpečíte podporu transparentnému projektu, ktorý tento rok oslavuje už 5. výročie pomoci deťom z najnižších kást v Indii
 • Vaše financie budú efektívne využité na zmysluplné účely, ktoré pomáhajú na konkrétnych miestach konkrétnym deťom

 

Pokiaľ nie je vo Vašich silách alebo možnostiach poukázať 2% z daní, prosím, informujte Vašich rodinných príslušníkov,priateľov, susedov, kolegov, prípadne aj firmy vo Vašom okolí.

Ako postupovať?

ZAMESTNANCI, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 3. Ak nám chcete oznámiť, že ste nášmu OZ zaslali svoje 2%, zaškrtnite v daňovom tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
 4. Údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie o poukázaní 2% a Potvrdenie o zaplatení dane) doručte do 30.4.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podrobný postup pre zamestnancov.

FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2017:

 1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Potrebné údaje nájdete na konci tejto stránky.
 3. Ak nám chcete oznámiť, že ste nášmu OZ zaslali svoje 2%, zaškrtnite v daňovom tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2016) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Podrobný postup pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

PRÁVNICKÉ OSOBY

Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. 
Právnické osoby tento rok môžu poukázať 2% len vtedy, ak poukážu dar na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii) vo výške 0,5 % najneskôr k poslednému dňu daňového priznania. Ak neposkytnú dar, môžu poukázať len 1%.
Toto daňové priznanie treba doručiť na príslušný daňový úrad do 31.3.2017 a v tomto termíne treba zaplatiť aj daň z príjmov.

Podrobný postup pre právnické osoby.

 

 

So srdečným pozdravom

Lenka Pandya (Rabarová)

Občianske združenie Cesta domov

 

P.S.: Pripájam aj údaje potrebné k vyplneniu tlačiva

 

Údaje o prijímateľovi:

15: Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42163501

16: Právna forma: Občianske združenie

17: Obchodné meno (názov): Cesta domov

18: Sídlo – Ulica: Starohájska cesta

19: Súpisné číslo: 6641/9

20: PSČ: 917 01

21: Obec: Trnava