Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Darujte 2% z dane

Milí dobrodinci, ďakujeme Vám za doterajšiu dôveru a dovoľte nám osloviť Vás a požiadať o príspevok 2 % z odvedenej dane z príjmov. Vaše 2 % z minulého roku boli použité na renováciu kuchyne v sirotinci Nava Sanidhya. Tento rok financie, ktoré takto získame, poputujú rovnako na podporu rozvojových a vzdelávacích projektov v Indii.

Ako postupovať?

Tlačivá určené pre zamestnancov Vám vyplní a potvrdí zamestnávateľ, ktorého o to môžete požiadať súčasne s ročným zúčtovaním zaplatených preddavkov na daň z príjmov. Alebo ich môžete vyplniť sami na základe potvrdenia o zaplatení dane, ktoré Vám vystaví zamestnávateľ. Potom obe tlačivá (Vyhlásenie o poukázaní 2% a Potvrdenie o zaplatení dane) môžete odovzdať do 30.4.2018 na daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska, alebo ich odovzdať nám a my ich pošleme na daňové úrady.

Fyzické a právnické osoby majú v daňovom priznaní zvlášť vyčlenené kolónky, kam vpisujú organizácie, ktorým chcú prispieť 2% zo zaplatenej dane.

Právnické osoby tento rok môžu poukázať 2% len vtedy, ak poukážu dar organizácii vo výške 0,5 % najneskôr k poslednému dňu daňového priznania. Ak neposkytnú dar, môžu organizácii poukázať len 1 %. Toto daňové priznanie treba doručiť na príslušný daňový úrad do 31.3.2018 a v tomto termíne treba zaplatiť aj daň z príjmov.

Pokiaľ nie je vo Vašich silách alebo možnostiach poukázať 2% z daní, prosím, informujte Vašich rodinných príslušníkov,priateľov, susedov, kolegov, prípadne aj firmy vo Vašom okolí.

V prípade nejasností a ďalších otázok sme Vám vždy k dispozícii.

Aj v mene indických detí ďakujeme za podporu

So srdečným pozdravom

Lenka Pandya (Rabarová)

Občianske združenie Cesta domov

 

Tlačivá a informácie o 2% pre oz Cesta domov na portáli www.dvepercenta.sk

 

Údaje o prijímateľovi:

15: Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42163501

16: Právna forma: Občianske združenie

17: Obchodné meno (názov): Cesta domov

18: Sídlo – Ulica: Starohájska cesta

19: Súpisné číslo: 6641/9

20: PSČ: 917 01

21: Obec: Trnava