Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Deti, ktoré hľadajú sponzora

20 detí
1 2
Pohlavie
Ročník
Vek od do
Supriya

Supriya Dievča, 21 rokov

Asi najviac zo všetkých detí v našom program potrebuje pomoc Supriya. Je to veľmi šikovná študentka. Práve ukončila bakalárske štúdium a nastúpila na 2-ročné magisterské štúdium, vedný odbor. Keďže jej otec rodinu opustil, mama zostala sama vychovávať dve študujúce deti. Z platu kuchárky však nezostáva financií na to, aby platila školné svojim deťom. Bola by veľká škoda, keby šikovná Supriya nemohla vo vzdelávaní pokračovať.

Supriya sa túži stať učiteľkou na vysokej škole. Kto jej pomôže ísť si za svojim snom a vyšším vzdelaním si zvýšiť šancu na lepší život?

Pramod

Pramod Chlapec, 14 rokov

Pramod sa veľmi dobre učí. V škole je veľmi aktívny. Jeho najobľúbenejším predmetom je angličtina. Jeho hobby je hranie kriketu.

Pramod má jedného brata. Ich otec pracuje ako traktorista. Mama je žena v domácnosti. Pramod jej pomáha s domácimi prácami.

Pramod sníva o tom, že sa jedného dňa stane vojakom. Aby však mohol vo svojich štúdiách pokračovať, potrebuje pomoc, keďže ich rodinný príjem je nízky. Kto mu pomôže?

Kumari Sangeetha

Kumari Sangeetha Dievča, 10 rokov

Hendikepovaná Kumari Sangeetha je tichej povahy. Trpí na následky mozgovej obrny a diaplexu. Spolu so svojou sestrou bývajú v domove Nava Jeevana. Ich rodičia sú smutní, že obe sestry sú od narodenia postihnuté.

Kumari Sangeetha študuje priamo v domove, keďže by bolo pre ňu náročné dochádzať do riadnej školy.Ťažko sa jej študuje, učenie jej príliš nejde. No napriek tomu by sa rada stala učiteľkou. Najradšej sa učí miestny jazyk kannada. Keď má čas, rada si zahrá volejbal.

Kumari Sangeetha v domove dostáva pravidelné rehabilitácie a špeciálnu starostlivosť. K tomu, aby tam mohla zostať, potrebuje pomoc.

Mudsar

Mudsar Chlapec, 12 rokov

Mudsar je zhovorčivý chlapec. Učí sa veľmi dobre. Najradšej má angličtinu. Jeho koníčkom je tancovanie. Rád pomáha iným. Jeho otec je nádenný robotník a mama je žena v domácnosti. Majú ešte ďalšieho syna a dcéru. Rodina je chudobná.

Mudsar sníva o tom, že sa stane vojakom. Kto mu pomôže ísť si za svojim snom?

Hemant

Hemant Chlapec, 11 rokov

Hemant je nielen dobrý hráč, ale sa tiež dobre učí. Je zhovorčivý a často vymýšľa. Jeho najobľúbenejším predmetom je angličtina. Vo voľnom čase si rád kreslí. Má veľmi rád svoju rodinu. Otec pracuje ako taxikár na rikše. Mama je žena v domácnosti. Hemant má tri sestry.

Jeho túžbou je stať sa policajtom. Po tom túži väčšina jeho spolužiakov, no je veľký predpoklad, že to časom zmení. Kto mu pomôže, aby mohol pokračovať vo vzdelávaní?

Shreya

Shreya Dievča, 12 rokov

Shreya je zhovorčivá, nápomocná a priateľská. Je priemerná žiačka. Jej obľúbeným predmetom je jazyk hindi. Má dve sestry. Obaja rodičia pracujú ako nádenní robotníci, čiže rodinný príjem je nízky a nepostačuje na pokrytie nákladov na vzdelávanie detí.

Shreya sa túži stať učiteľkou. Aby však mohla vo vzdelávaní pokračovať, potrebuje pomoc. Kto jej pomôže?

 

Ambika

Ambika Dievča, 18 rokov

Ambika trpí na následky mozgovej obrny a pravej hemiplégie. Má problémy s chodením, no pomaly sa snaží chodiť. Pochádza z chudobnej rodiny. Má ešte dvoch bratov.

Býva v domove Nava Jeevana, kde sa učí zvládať svoje bežné každodenné aktivity. Keď má čas, rada vyrába náhrdelníky. Jedného dňa sa túži stať učiteľkou.

Ambika potrebuje pomoc, aby mohla zostať bývať v domove, kde podstupuje rehabilitácie a fyzioterapie. Kto jej chce pomôcť?

Amurtha

Amurtha Dievča, 19 rokov

Amurtha trpí na následky mozgovej obrny a ataxie. Má miernu mentálnu retardáciu. Učenie jej ide slabo, no svoje každodenné aktivity zvláda. Práve v domove, kde býva a študuje, sa učí postarať sa o seba.

Amurtha má jedného brata a jednu sestru. Jej rodičia sa o ňu boja.

Pre Amurthu je pobyt v domove veľmi dôležitý, keďže sa tam učí byť samostatná a zároveň tam podstupuje rehabilitácie a fyzioterapie. Aby tam však mohla zostať, potrebuje pomoc.

Sharamma

Sharamma Dievča, 15 rokov

Sharamma má vrodené deformácie pravého lakťu a kolena. S rukou skoro vôbec nevie hýbať a nemá žiadnu koordináciu. Napriek tomu má veľkú vôľu chodiť. Často padá, no nevzdáva sa.

Býva aj študuje v domove Nava Jeevana. Pravidelne tam podstupuje rehabilitácie a fyzioterapie. Zároveň sa učí zvládať svoje každodenné aktivity. Jej koníček je futbal.

K tomu, aby mohla Sharamma zostať bývať v domove, potrebuje pomoc. Kto jej otvorí svoje srdce?

Eresh

Eresh Chlapec, 15 rokov

Slepý Eresh je tichý chlapec. Jeho otec je alkoholik a tak sa mama aj s jeho bratom starajú o živobytie pre rodinu. Pracujú ako nádenní robotníci, čiže ich príjem je nízky a neistý. Eresh má ešte 3 sestry.

Eresh sa učí priamo v domove. Najradšej má spoločenské vedy. Rád počúva hudbu. Jedného dňa by sa rád stal zamestnancom železníc a ohlasoval príchod vlakov.

Aby mohol Eresh zostať v domove potrebuje pomoc. Kto mu otvorí svoje srdce?

 

J.D. Gagan Kumar

J.D. Gagan Kumar Chlapec, 14 rokov

Gagan Kumar žije so zdravotným hendikepom. Má poruchu pohybu. Popri tom sa tak veľmi potí, že doslova z neho "tečie" a on sa za to hanbí pred ľuďmi. Gagan Kumar je jedináčik. Jeho otec zomrel. Jeho mama pracuje na poliach iných ako nádenná robotníčka. Má to ťažké, keď nie je žiadna práca.

Kvôli svojmu obmedzeniu nechodí Gagan Kumar do riadnej školy, no učí sa priamo v domove, ked býva. Najlepšie mu ide matematika. Napriek svojmu hendikepu rád tancuje. Keď vyrastie, chcel by sa stať lekárom, aby mohol pomáhať ľuďom.

Aby mohol Gagan Kumar v domove zostať, potrebuje finančnú pomoc. Kto mu pomôže?

 

 

Akkamahadevi

Akkamahadevi Dievča, 17 rokov

Akkamahadevi trpí na následky mozgovej obrny a diaplexu rovnako ako jej sestra. Spolu žijú a študujú priamo v domove. Ich mladšia sestra je zdravá. Akkamahadevi má problémy s učením, no nebráni jej to v tom, aby snívala, že sa stane učiteľkou. Najlepšie jej ide matematika.

Voľný čas Akkamahadevi rada trávi prácou s počítačom. V domove pomáha s upratovaním.

Akkamahadevi v domove dostáva rehabilitácie a fyzioterapie. Aby tam však mohla zostať, potrebuje finančnú pomoc.

 

detí na stranu
Spolu 20 detí - strana 1 / 2
1 2