Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Deti, ktoré hľadajú sponzora

78 detí
1 2 3
Pohlavie
Ročník
Vek od do
Salim

Salim Chlapec, 7 rokov

Salim je dobrý chlapec. Rád pomáha ostatným, je chytrý a má záujem o mimoškolské aktivity. Z predmetov je mu najbližší anglický jazyk a po škole sa venuje hudbe. Rád sa obklopuje svojimi kamarátmi. Má potenciál stať sa dobrým lídrom. Má dve školopovinné sestry. Ich otec pracuje ako nádenný robotník a matka je ženou v domácnosti. Chlapec býva s rodinou a doma vypomáha nosením vody.

Raz by sa chcel stať policajtom. Ďakujeme za Vami prejavenú dôveru a podporu tohto chlapca.

Shravan Kumar

Shravan Kumar Chlapec, 8 rokov

Shravan Kumar má jednu sestru, ktorá taktiež navštevuje školu. Ich otec pracuje ako roľník, matka je ženou v domácnosti a rodina nemá vysoký príjem. Chlapec býva na internáte a keď je doma, vypomáha upratovaním.

V škole ho najviac baví anglický jazyk. Podľa slov učiteľov je veľmi nápomocný a vyniká v mimoškolských aktivitách. Má vodcovské schopnosti a je ambiciózny. Chlapec je ku všetkým priateľský. Vo voľnom čase si rád kreslí a maľuje.

Ďakujeme za jeho podporu pri plnení si sna stať sa policajtom.

Thippanna

Thippanna Chlapec, 7 rokov

Thippanna pochádza z rodiny s veľmi nízkym príjmom. Obaja rodičia pracujú ako nádenní robotníci.Thippanna má jednu školopovinnú sestru a jedného mladšieho brata. Chlapec býva na internáte a v domácnosti vypomáha upratovaním.

Thippanna má dobrý charakter, je chytrý, žoviálny a veľmi láskyplný. Je vždy pripravený komukoľvek pomôcť. V škole mu je najbližší anglický jazyk a vo voľnom čase si rád kreslí a maľuje.

Po skončení štúdií by sa rád stal učiteľom a predával svoje znalosti ostatným generáciám. Ďakujeme za akúkoľvek podporu tohto chlapca.

Veeresh

Veeresh Chlapec, 8 rokov

Veeresh pochádza zo štyroch súdencov, samých chlapcov. Ich obaja rodičia pracujú ako nádenní robotníci. Chlapec býva na internáte a keď je cez prázdniny doma, vypomáha v domácnosti upratovaním.

Veeresh sa dobre srpáva, tvrdo pracuje a má rešpekt voči ostatným. Na svojich štúdiách potrebuje ešte popracovať a tak mu pomáha jeho učiteľ. Z predmetov sa mu najviac páči anglický jazyk a vo voľnom čase rád kreslí a maľuje. Má iba zopár kamarátov.

V budúcnosti by sa rád stal policajtom. Ďakujeme za prejavenú dôveru a podporu Veeresha v plnení jeho sna.

Yashodha

Yashodha Dievča, 7 rokov

Yashodha je dobre vychované dievčatko pochádzajúce z usporiadanej rodiny. Matka je ženou v domácnosti a otec vlastní malý stánok s čajom. V rodine je ešte jedno školopovinné dievčatko. Yashodha býva na internáte a počas prázdnin pomáha trhaním buriny v záhrade.

Dievčatko je priateľské ku všetkým. V škole dosahuje priemerné výsledky a najbližší je jej miestny jazyk kannada. Yashodha je zdatná v kreslení a veľký záujem javí o rôzne mimoškolské aktivity.

Chcela by študovať, aby sa raz stala učiteľkou. Ak Vás Yashodha zaujala, dajte nám vedieť.

Bhagya

Bhagya Dievča, 9 rokov

Bhagya je šťastné dievča. Je zhovorčivá, chytrá a zaujíma sa o štúdium. Jej najobľúbenejším predmetom je miestny jazyk kannada. Po škole sa venuje hudbe a rada sa zúčastňuje všetkých aktivít, ktoré škola ponúka. Rada trávi čas so svojimi kamarátmi.Dievča býva na internáte a počas prázdnin pomáha doma upratovaním.

Jej obaja rodičia pracujú ako nádenní robotníci. Bhagye má jedného brata a dve sestry.

Jej snov je stať sa učiteľkou a predávať svoje znalosti ďalším deťom. Ďakujeme za Vami prejavený záujem o toto dievčatko.

Bhumika

Bhumika Dievča, 8 rokov

Bhumika je dobre vychované dievča, priateľské ku všetkým a nápomocné svojim kamarátom. V škole dosahuje dobré študijné výsledky a najviac sa jej páči anglický jazyk. Keď treba, preberá na seba vodcovské úlohy. Vo voľnom čase sa venuje hudbe. Bhumika býva na internáte. Počas prázdnin pomáha doma s upratovaním.

Jej rodičia pracujú ako nádenní robotníci a príjem v rodine patrí k tým slabším. Bhumika má dvoch bratov a jednu sestru.

Bhumika by sa chcela stať učiteľkou. Ďakujeme, že zvažujete podporu jej štúdia.

Davalasab

Davalasab Chlapec, 8 rokov

Davalasab je dobre vychovaný chlapec. Otec je roľníkom a matka je ženou v domácnosti. Chlapec má troch bratov. Príjem v rodine je nižší. Davalasab býva s rodinou a doma pomáha nosením vody.

Chlapec je pomalší, plachý a potrebuje neustále povzbudzovanie. Na svojom štúdiu tvrdo pracuje, a preto má výborné výsledky. Je úctivý a poslušný. V škole ho najviac baví miestny jazyk kannada a vo voľnom čase sa venuje hudbe.

V budúcnosti by sa rád stal policajtom. Ďakujeme za akúkoľvek podporu Davalasaba v plnení jeho sna.

Gangubai

Gangubai Dievča, 8 rokov

Gangubai nemá otca a jej matka sa musí starať o jej troch ďalších súrodencov, jednu sestru a dvoch bratov. Všetky deti chodia do školy. Gangubai býva na internáte a počas prázdnin vypomáha v domácnosti upratovaním.

Gangubai pôsobí šťastne a veľa sa usmieva. Dobre sa správa a je veľmi ambiciózna. V škole dosahuje výborné výsledky a najviac ju baví anglický jazyk. Vo voľnom čase sa rada venuje hudbe.

Dievča sa túži stať učiteľkou. Vďaka za jej podporu!

Laxmi

Laxmi Dievča, 8 rokov

Laxmi pochádza z menšej rodiny. Má jedného mladšieho brata. Obaja rodičia pracujú ako nádenní robotníci. Laxmi býva na internáte a v domácnosti počas prázdnin pomáha zametaním.

Toto láskyplné dievča bolo do školy prijaté predčasne. Je trošku pomalšia a plachá, a preto je potrebné ju povzbudzovať. Na svojom štúdiu avšak tvrdo pracuje. Medzi jej najobľúbenejšie predmety patrí miestny jazyk kannada a po škole si rada číta.

Chcela by sa stať učiteľkou a my veríme, že sa nájde niekto, kto jej v plnení jej sna pomôže.

Malakavva

Malakavva Dievča, 9 rokov

Malakavva má jedného brata a obaja rodičia pracujú ako nádenní robotníci. Dievča býva na internáte a v domácnosti vypomáha zametaním.

Na svojom štúdiu a sebe tvrdo pracuje, je chytrá a pokojnej povahy. Voči ostatným prejavuje rešpekt a rada by mala veľa kamarátov. Školu má rada a najviac ju zaujal miestny jazyk kannada. Po škole sa venuje hudbe.

Jedného dňa by rada pracovala ako policajtka. Ďakujeme, že zvážite jej podporu.

Pradeep

Pradeep Chlapec, 10 rokov

Pradeep má dvoch súrodencov, jedného brata a jednu sestru. Ich otec pracuje ako stolár a matka je ženou v domácnosti. Chlapec býva so svojou rodinou a vypomáha najmä nakupovaním.

Je veľmi aktívny a zhovorčivý. Dosahuje veľmi dobré študijné výsledky. Jeho schopnosť chápať je výnimočná. Je pripravený chopiť sa akejkoľvek úlohy. Rád sa obklopuje kamarátmi. V škole ho najviac zaujal anglický jazyk a vo voľnom čase si rád kreslí a maľuje.

Pomôžete nám splniť mu jeho sen stať sa policajtom?

detí na stranu
Spolu 78 detí - strana 2 / 7
1 2 3