Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Deti, ktoré hľadajú sponzora

86 detí
1 2 3
Pohlavie
Ročník
Vek od do
Mallana Gouda

Mallana Gouda Chlapec, 8 rokov

Mallana Gouda je dobrý chlapec. V štúdiu dosahuje vynikajúce výsledky. Je veľmi láskyplný a zároveň je aj nezbedný. V škole ho najviac zaujal miestny oficiálny jazyk kannada a po škole sa venuje kresleniu a maľovaniu. Mallana Gouda býva na internáte a v domácnosti vypomáha trhaním buriny v záhrade.

Jeho rodičia pracujú ako nádení robotníci a ich príjem je nízky. Mallana Gouda má ešte jedného brata.

Ako veľa chlapcov aj Mallana Gouda by sa rád stal vojakom. Prosíme o pomoc pre neho.

Muttappa

Muttappa Chlapec, 8 rokov

Muttappa je chytrý, aktívny a usilovne vykoná každú úlohu, ktorú mu stanovia. V škole ho najviac zaujal jazyk kannada a vo voľnom čase sa venuje kresleniu a maľovaniu. Učitelia tvrdia, že sa rád zapája do všetkých aktivít a je občas nezbedný. Má rešpekt voči starším.Muttappa býva na internáte a v domácnosti vypomáha trhaním buriny v záhrade.

 

Otec i matka pracujú ako nádenní robotníci. Jeho otec veľa nezarába a tak je hlavným zdrojom príjmu rodiny matka. Muttappa má 4 sestry.

 

Ako veľa chlapcov, i Muttappa by sa rád stal policajtom. Veríme, že sa mu to raz podarí.

Prajwal

Prajwal Chlapec, 9 rokov

Prajwal je dobre vychovaný, trošku pomalší a plachý chlapec. Potrebuje neustále povzbudzovanie. Je úctivý a poslušný. Na svojom štúdiu tvrdo pracuje. Z predmetov má najradšej miestny jazyk kannada a rád pracuje v záhrade. Má jednu sestru. Ich otec pracuje ako sociálny pracovník a matka je ženou v domácnosti. Prajwal býva na internáte, ale keď je doma tak vypomáha rodičom trhaním buriny v záhrade.

Jeho snom je starať sa o bezpečnosť občanov ako policajt. Veríme, že sa mu to raz splní.

Shravan Kumar

Shravan Kumar Chlapec, 8 rokov

Shravan Kumar má jednu sestru, ktorá taktiež navštevuje školu. Ich otec pracuje ako roľník, matka je ženou v domácnosti a rodina nemá vysoký príjem. Chlapec býva na internáte a keď je doma, vypomáha upratovaním.

V škole ho najviac baví anglický jazyk. Podľa slov učiteľov je veľmi nápomocný a vyniká v mimoškolských aktivitách. Má vodcovské schopnosti a je ambiciózny. Chlapec je ku všetkým priateľský. Vo voľnom čase si rád kreslí a maľuje.

Ďakujeme za jeho podporu pri plnení si sna stať sa policajtom.

Thippanna

Thippanna Chlapec, 8 rokov

Thippanna pochádza z rodiny s veľmi nízkym príjmom. Obaja rodičia pracujú ako nádenní robotníci.Thippanna má jednu školopovinnú sestru a jedného mladšieho brata. Chlapec býva na internáte a v domácnosti vypomáha upratovaním.

Thippanna má dobrý charakter, je chytrý, žoviálny a veľmi láskyplný. Je vždy pripravený komukoľvek pomôcť. V škole mu je najbližší anglický jazyk a vo voľnom čase si rád kreslí a maľuje.

Po skončení štúdií by sa rád stal učiteľom a predával svoje znalosti ostatným generáciám. Ďakujeme za akúkoľvek podporu tohto chlapca.

Veeresh

Veeresh Chlapec, 8 rokov

Veeresh pochádza zo štyroch súdencov, samých chlapcov. Ich obaja rodičia pracujú ako nádenní robotníci. Chlapec býva na internáte a keď je cez prázdniny doma, vypomáha v domácnosti upratovaním.

Veeresh sa dobre srpáva, tvrdo pracuje a má rešpekt voči ostatným. Na svojich štúdiách potrebuje ešte popracovať a tak mu pomáha jeho učiteľ. Z predmetov sa mu najviac páči anglický jazyk a vo voľnom čase rád kreslí a maľuje. Má iba zopár kamarátov.

V budúcnosti by sa rád stal policajtom. Ďakujeme za prejavenú dôveru a podporu Veeresha v plnení jeho sna.

Yashodha

Yashodha Dievča, 8 rokov

Yashodha je dobre vychované dievčatko pochádzajúce z usporiadanej rodiny. Matka je ženou v domácnosti a otec vlastní malý stánok s čajom. V rodine je ešte jedno školopovinné dievčatko. Yashodha býva na internáte a počas prázdnin pomáha trhaním buriny v záhrade.

Dievčatko je priateľské ku všetkým. V škole dosahuje priemerné výsledky a najbližší je jej miestny jazyk kannada. Yashodha je zdatná v kreslení a veľký záujem javí o rôzne mimoškolské aktivity.

Chcela by študovať, aby sa raz stala učiteľkou. Ak Vás Yashodha zaujala, dajte nám vedieť.

Davalasab

Davalasab Chlapec, 8 rokov

Davalasab je dobre vychovaný chlapec. Otec je roľníkom a matka je ženou v domácnosti. Chlapec má troch bratov. Príjem v rodine je nižší. Davalasab býva s rodinou a doma pomáha nosením vody.

Chlapec je pomalší, plachý a potrebuje neustále povzbudzovanie. Na svojom štúdiu tvrdo pracuje, a preto má výborné výsledky. Je úctivý a poslušný. V škole ho najviac baví miestny jazyk kannada a vo voľnom čase sa venuje hudbe.

V budúcnosti by sa rád stal policajtom. Ďakujeme za akúkoľvek podporu Davalasaba v plnení jeho sna.

Ravi

Ravi Chlapec, 9 rokov

Ravi má dvoch školopovinných bratov a obaja rodičia pracujú ako nádenní robotníci. Ich príjem patrí medzi nižšie. Ravi býva na internáte a medzi jeho povinnosti doma počas prázdnin patrí zametanie.

Učitelia sa zhodujú, že Ravi je veľmi nezbedné, zato šťastné a veselé dieťa. Je nápomocný voči ostatným. Vzhľadom na to, že jeho rodičia s ním nežijú, chlapec vyžaduje viac pozornosti, lásky a starostlivosti. V škole mu najviac imponuje miestny jazyk kannada a vo voľnom čase sa rád venuje hudbe.

Ako veľa jeho rovesníkov by sa i Ravi chcel stať vojakom.

Seetha

Seetha Dievča, 10 rokov

Seetha má dvoch bratov. Otec pracuje ako vodič a matka je ženou v domácnosti. Dievča býva na internáte a medzi jej povinnosti počas pobytu doma patrí zalievanie rastlín.

Je to chytré a veľmi zhovorčivé dievča. V štúdiu dosahuje výborné výsledky, avšak vyžaduje pri učení pomoc a povzbudenie. Medzi jej najoľúbenejšie predmety patrí náuka o životnom prostredí. Má záujem o šport a hry. Vo voľnom čase si rada kreslí a maľuje.

Vďaka za jej podporu pri plnení si jej sna stať sa učiteľkou.

Yashoda

Yashoda Dievča, 8 rokov

Yashoda má tri sestry a jedného mladšieho brata. Ich otec pracuje ako sluha a matka je krajčírkou. Dievča býva na internáte a medzi jej povinnosti počas prázdnin patrí zametanie.

Dievča je od prírody tichšej povahy, milovaná všetkými, usilovná, nápomocná, jednoducho vynikajúceho charakteru. Dosahuje skvelé študijné výsledky a zapája sa i do mimoškolských aktivít. Najviac ju zaujíma miestny jazyk kannada a vo voľnom čase sa venuje hudbe.

Yashoda by rada vyučovala a predávala znalosti iným deťom ako učiteľka. Vďaka za jej podporu.

Archana

Archana Dievča, 9 rokov

Archana má jedného mladšieho brata. Ich otec je nádenným robotníkom a matka ženou v domácnosti. Príjem v rodine patrí medzi nižšie. Dievča býva na internáte a počas prázdnin medzi jej povinnosti v domácnosti patrí upratovanie.

Archana je tiché dievča, veľmi jednoduché a jemné. O štúdium javí záujem a vynakladá úsilie pri každej zverenej práci. Medzi jej obľúbené predmety patrí anglický jazyk a vo voľnom čase rada kreslí a maľuje. Učitelia sa zhodujú na jej talente spievať a tancovať.

Archana by sa raz chcela stať učiteľkou. Ďakujeme vopred za jej podporu.

detí na stranu
Spolu 86 detí - strana 2 / 8
1 2 3