Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Deti, ktoré hľadajú sponzora

71 detí
1 2 3
Pohlavie
Ročník
Vek od do
Madivalesha

Madivalesha Chlapec, 8 rokov

Madivalesha má dvoch bratov. Ich otec sa živí ako roľník, matka je ženou v domácnosti. Chlapec býva na internáte a keď je doma pomáha najmä s upratovaním.

Madivalesha je múdry chlapec, pôsobí vždy šťastne a spokojne. Je veľmi láskyplný. Podľa slov učiteľov je zručný v rôznych aktivitách a má dobré vodcovské vlastnosti. V škole ho najviac baví náuka o životnom prostredí a vo voľnom čase si rád kreslí a maľuje.

Ako veľa jeho kamarátov i on by sa rád stal policajtom. Ďakujeme za Vašu pomoc pri plnení jeho sna.

Mahesh

Mahesh Chlapec, 7 rokov

Maheshov otec je roľníkom a matka ženou v domácnosti. Mahesh má dvoch bratov. Býva na internáte. V domácnosti vypomáha trhaním buriny v záhrade.

Tento trochu nezbedný chlapec je veľmi závislý na svojom bratovi, s ktorým chodí do rovnakej školy. Podľa učiteľov je chytrý a činný v rôznych aktivitách. Má dobrý hlas a zopár kamarátov. V škole ho najviac zaujíma náuka o životnom prostredí a po škole sa venuje hudbe.

Mahesh by chcel byť vojakom a slúžiť svojej krajine. Ďakujeme Vám za jeho podporu!

Mallana Gouda

Mallana Gouda Chlapec, 7 rokov

Mallana Gouda je dobrý chlapec. V štúdiu dosahuje vynikajúce výsledky. Je veľmi láskyplný a zároveň je aj nezbedný. V škole ho najviac zaujal miestny oficiálny jazyk kannada a po škole sa venuje kresleniu a maľovaniu. Mallana Gouda býva na internáte a v domácnosti vypomáha trhaním buriny v záhrade.

Jeho rodičia pracujú ako nádení robotníci a ich príjem je nízky. Mallana Gouda má ešte jedného brata.

Ako veľa chlapcov aj Mallana Gouda by sa rád stal vojakom. Prosíme o pomoc pre neho.

Muttappa

Muttappa Chlapec, 8 rokov

Muttappa je chytrý, aktívny a usilovne vykoná každú úlohu, ktorú mu stanovia. V škole ho najviac zaujal jazyk kannada a vo voľnom čase sa venuje kresleniu a maľovaniu. Učitelia tvrdia, že sa rád zapája do všetkých aktivít a je občas nezbedný. Má rešpekt voči starším.Muttappa býva na internáte a v domácnosti vypomáha trhaním buriny v záhrade.

 

Otec i matka pracujú ako nádenní robotníci. Jeho otec veľa nezarába a tak je hlavným zdrojom príjmu rodiny matka. Muttappa má 4 sestry.

 

Ako veľa chlapcov, i Muttappa by sa rád stal policajtom. Veríme, že sa mu to raz podarí.

Prajwal

Prajwal Chlapec, 9 rokov

Prajwal je dobre vychovaný, trošku pomalší a plachý chlapec. Potrebuje neustále povzbudzovanie. Je úctivý a poslušný. Na svojom štúdiu tvrdo pracuje. Z predmetov má najradšej miestny jazyk kannada a rád pracuje v záhrade. Má jednu sestru. Ich otec pracuje ako sociálny pracovník a matka je ženou v domácnosti. Prajwal býva na internáte, ale keď je doma tak vypomáha rodičom trhaním buriny v záhrade.

Jeho snom je starať sa o bezpečnosť občanov ako policajt. Veríme, že sa mu to raz splní.

Shravan Kumar

Shravan Kumar Chlapec, 8 rokov

Shravan Kumar má jednu sestru, ktorá taktiež navštevuje školu. Ich otec pracuje ako roľník, matka je ženou v domácnosti a rodina nemá vysoký príjem. Chlapec býva na internáte a keď je doma, vypomáha upratovaním.

V škole ho najviac baví anglický jazyk. Podľa slov učiteľov je veľmi nápomocný a vyniká v mimoškolských aktivitách. Má vodcovské schopnosti a je ambiciózny. Chlapec je ku všetkým priateľský. Vo voľnom čase si rád kreslí a maľuje.

Ďakujeme za jeho podporu pri plnení si sna stať sa policajtom.

Thippanna

Thippanna Chlapec, 7 rokov

Thippanna pochádza z rodiny s veľmi nízkym príjmom. Obaja rodičia pracujú ako nádenní robotníci.Thippanna má jednu školopovinnú sestru a jedného mladšieho brata. Chlapec býva na internáte a v domácnosti vypomáha upratovaním.

Thippanna má dobrý charakter, je chytrý, žoviálny a veľmi láskyplný. Je vždy pripravený komukoľvek pomôcť. V škole mu je najbližší anglický jazyk a vo voľnom čase si rád kreslí a maľuje.

Po skončení štúdií by sa rád stal učiteľom a predával svoje znalosti ostatným generáciám. Ďakujeme za akúkoľvek podporu tohto chlapca.

Veeresh

Veeresh Chlapec, 8 rokov

Veeresh pochádza zo štyroch súdencov, samých chlapcov. Ich obaja rodičia pracujú ako nádenní robotníci. Chlapec býva na internáte a keď je cez prázdniny doma, vypomáha v domácnosti upratovaním.

Veeresh sa dobre srpáva, tvrdo pracuje a má rešpekt voči ostatným. Na svojich štúdiách potrebuje ešte popracovať a tak mu pomáha jeho učiteľ. Z predmetov sa mu najviac páči anglický jazyk a vo voľnom čase rád kreslí a maľuje. Má iba zopár kamarátov.

V budúcnosti by sa rád stal policajtom. Ďakujeme za prejavenú dôveru a podporu Veeresha v plnení jeho sna.

Yashodha

Yashodha Dievča, 7 rokov

Yashodha je dobre vychované dievčatko pochádzajúce z usporiadanej rodiny. Matka je ženou v domácnosti a otec vlastní malý stánok s čajom. V rodine je ešte jedno školopovinné dievčatko. Yashodha býva na internáte a počas prázdnin pomáha trhaním buriny v záhrade.

Dievčatko je priateľské ku všetkým. V škole dosahuje priemerné výsledky a najbližší je jej miestny jazyk kannada. Yashodha je zdatná v kreslení a veľký záujem javí o rôzne mimoškolské aktivity.

Chcela by študovať, aby sa raz stala učiteľkou. Ak Vás Yashodha zaujala, dajte nám vedieť.

Bhagya

Bhagya Dievča, 9 rokov

Bhagya je šťastné dievča. Je zhovorčivá, chytrá a zaujíma sa o štúdium. Jej najobľúbenejším predmetom je miestny jazyk kannada. Po škole sa venuje hudbe a rada sa zúčastňuje všetkých aktivít, ktoré škola ponúka. Rada trávi čas so svojimi kamarátmi.Dievča býva na internáte a počas prázdnin pomáha doma upratovaním.

Jej obaja rodičia pracujú ako nádenní robotníci. Bhagye má jedného brata a dve sestry.

Jej snov je stať sa učiteľkou a predávať svoje znalosti ďalším deťom. Ďakujeme za Vami prejavený záujem o toto dievčatko.

Bhumika

Bhumika Dievča, 8 rokov

Bhumika je dobre vychované dievča, priateľské ku všetkým a nápomocné svojim kamarátom. V škole dosahuje dobré študijné výsledky a najviac sa jej páči anglický jazyk. Keď treba, preberá na seba vodcovské úlohy. Vo voľnom čase sa venuje hudbe. Bhumika býva na internáte. Počas prázdnin pomáha doma s upratovaním.

Jej rodičia pracujú ako nádenní robotníci a príjem v rodine patrí k tým slabším. Bhumika má dvoch bratov a jednu sestru.

Bhumika by sa chcela stať učiteľkou. Ďakujeme, že zvažujete podporu jej štúdia.

Davalasab

Davalasab Chlapec, 8 rokov

Davalasab je dobre vychovaný chlapec. Otec je roľníkom a matka je ženou v domácnosti. Chlapec má troch bratov. Príjem v rodine je nižší. Davalasab býva s rodinou a doma pomáha nosením vody.

Chlapec je pomalší, plachý a potrebuje neustále povzbudzovanie. Na svojom štúdiu tvrdo pracuje, a preto má výborné výsledky. Je úctivý a poslušný. V škole ho najviac baví miestny jazyk kannada a vo voľnom čase sa venuje hudbe.

V budúcnosti by sa rád stal policajtom. Ďakujeme za akúkoľvek podporu Davalasaba v plnení jeho sna.

detí na stranu
Spolu 71 detí - strana 2 / 6
1 2 3