Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Škola (nielen) pre deti ulice

Projekt ukončený

Vďaka Vašej dobrosrdečnosti sme mohli podporiť tento projekt sumou 47 659,88 eur. Vyše 11 tisíc eur sa podarilo vyzbierať počas Misijných bazárov 2016-2019 v Trnave, no väčšinu financií tvorili príspevky hlavne za kalendáre, no aj za CD-čka, náramky či vianočné pohľadnice z Indie. Veľa financií bolo vyzbieraných počas rôznych prezentácií hlavne vo farnostiach, no individuálne príspevky tvorili tiež pomerne veľkú časť sumy.

Projekt bol realizovaný indickými františkánmi v Nongjri, West Khasi Hills, v severovýchodnom indickom štáte Meghálaj.

Projekt bol slávnostne otvorený a požehnaný 21.12.2021.

Zmena plánov

Od marca 2016 do februára 2020 sme vyzbierali 47 659,88 eur na stavbu školy pre deti ulice, ktorú sme plánovali v Indii postaviť. Našim fyzickým odchodom z Indie sa situácia zmenila, taktiež rozpočet na stavbu školy, ktorý nám bol zaslaný bol nesmierne vysoký. Z týchto dôvodov sme sa rozhodli vyzbieranú sumu poslať františkánom na stavbu chlapčenského internátu v odľahlej dedinke Nongjri v štáte Meghálaj na severovýchode krajiny. Rozpočet bol 50 000 eur, čiže nami zaslaná suma pokryla skoro kompletne celú stavbu internátu.

Keďže obyvatelia danej oblasti sú roztrúsení po okolitých kopcoch, aby mohlo viac chlapcov študovať, potrebujú internát, kde by mohli bývať. Každodenné dochádzanie by pre nich nebolo kvôli vzdialenostiam možné. Na internáte sa hneď po otvorení ubytovalo 63 chlapcov. Hoci zamýšľaným účelom bola škola, vďaka tomuto internátu môžu títo chlapci chodiť do školy.

Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na tento účel.

FOTOGALÉRIA