Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Vianočný list od Erica

V mene celej našej misie v Manvi Vám želám veselé Vianoce a šťastný nový rok 2012. Nech Vás a Vašu rodinu obdarí dieťa Ježiš darmi pokoja, dobrého zdravia a šťastia. Práve v tomto období si pripomíname naväčší dar nášho Otca tomuto svetu. Táto skutočnosť bola inšpiráciou pre ženy a mužov dobrej vôle, ktorí sa rozhodli byť tiež darmi pre mnoho ďalších bratov a sestry.

Chcel by som vyjadriť hlbokú úctu a vďaku všetkým, ktorí ste boli darmi pre naše deti a misiu. Priniesli ste veľa radosti a nádeje do životov týchto detí, ktoré by inak naďalej v nepriazni osudu pociťovali chudobu, ignoráciu a vykorisťovanie zo strany istých spoločenských skupín.

Ich úsmev, aktivita a záujem o štúdium a iné činnosti, špeciálne modlitbu ukazuje koľko dobra môže byť prineseného do ich životov a aká zmena nastáva v prípade, keď sa k nim priblížime.

Naša škola dáva to najlepšie pre formovanie týchto detí s pomocou špecializovaného personálu, ktorí im venujú svoj čas a pozornosť aj mimo vyučovacích hodín s cieľom čo najviac im pomôcť. Organizujeme veľa triednych a celoškolských súťaží v kultúrnej oblasti, oblasti hier i športových aktivít. V tomto smere naše deti ukázali svoj úžasný talent a schopnosti.

Drahý priateľ, chceme Ti poďakovať za podporu a štedrosť. Vďaka Tvojej podpore, niektoré z detí dostávajú dobré vzdelanie. Vedie sa im veľmi dobre a  ich úspechy nás nesmierne tešia. Srdečne Vás pozývame na našu misiu pozrieť tých, ktorých ste podporili a podporujete naďalej svojou láskou.

Pri oslave Vianoc budeme na Vás myslieť v tom najlepšom a prosiť dieťa Ježiša, aby Vás a Vašich blízkych obdaroval láskou a požehnaním.

Ďakujem veľakrát za Vašu podporu a viem, že tento Váš skutok pramení z Vašej obetavosti a láskavosti. Nech Vaša obeta je ocenená naším Najvyšším darcom. Vždy na Vás spomíname a modlíme sa aj za Vaše rodiny počas svätých omší.

Na záver Vám chcem ešte raz popriať veselé Vianoce a šťastný nový rok v mene všetkých našich detí a tímu.

S požehnaním,

Eric Mathias SJ