Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Vianoce 2014 - list od predstaveného

HOMBELAKU JESUIT COMMUNITY

V Manvi, India 8.11.2014

Drahí dobrodinci, priaznivci a partneri Misie Pannur-Manvi,

hovorí sa, že jedinou stálou vecou vo svete je Zmena. Zmeny sa udiali aj medzi jezuitmi v misii Pannur-Manvi. Pátri Elvis, Norbert a ja sme novými prírastkami v komunite miestnych jezuitov. Pátri Maxim Rasquinha, Rohan a Vinod sú tu naďalej silnými piliermi. Máme aktívnu a mladú skupinu jezuitov, ktorá je pripravená na nové projekty a ktorá neustále vytvára možnosti na vylepšenie životov ľudí na okraji spoločnosti.

Škola Loyola v Manvi je považovaná vládou za najlepšiu školu v kraji. Dôsledkom toho vláda poslala študovať 40 detí do našej školy a internátu. Celkový počet ubytovaných študentov v Manvi je teraz 480. Na internáte v Pannure máme ďalších 42 ubytovaných detí. Tu v Manvi máme celkovo 1 636 študentov. V škole Loyola Kapepaladi v Pannure máme 277 študentov. Naša vysoká škola Loyola zorganizovala celonárodný seminár o Výnimočnom stave Hyderabad-Karnataka regiónu, ktorý bol otvorený vice-kancelárom Vysokej školy v Gulbarge a bol zameraný na zvýraznenie krízovej situácie chudobných v tomto regióne. Organizujeme taktiež talentovú súťaž nazvanú “Iskry” pre internátnych študentov. Naši študenti excelujú v rôznych športových disciplínach a atletických súťažiach v regióne a často i na celoštátnej úrovni.

V okolitých dedinách sme uskutočnili stretnutia, ktorých cieľom bolo informovať, podporiť a vzdelávať deti, ženy a mládež. V 25 vzdialených dedinkách sme začali večernú školu pre deti, ktoré nemajú inú možnosť vzdelávať sa. V troch dedinách sme otvorili kurzy krajčírstva pre mladé dievčatá, ktoré nenavštevujú školu, aby nadobudli zručnosti a takto posilnili svoje sebavedomie. Vďaka vašej pomoci sme sprostredkovali autoškolu pre 18 mladých mužov, ktorí nemali možnosť ukončiť školskú dochádzku. Asi 40 skupín žien, ktoré boli založené na princípe ‘Pomôž sám sebe’, znovu spúšťajú svoju činnosť. Pripravili sme pre nich pravidelné kurzy, kde ich učíme šetriť si peniaze. Pre tri takéto skupiny sme poskytli 72 oviec, ktoré keď vychovajú, ich predajom môžu zvýšiť svoj rodinný rozpočet a takto umožniť deťom kvalitné vzdelávanie. Vytvorili sme už 5 mládežníckych spoločenstiev. Rozbehli sme materskú školu v dedinke Yaddaldoddi s 85 detičkami. Zorganizovali sme seminár pre 100 žien na tému zdravie, hygiena a postavenie žien v spoločnosti. V spolupráci s Indickým sociálnym inštitútom, sme zorganizovali dvojdenný seminár o vládnych príspevkoch pre dalitov a pre iné miestne kmene.

Všetky tieto projekty bolo možné uskutočniť aj vďaka Vašej štedrosti a obetám. Radi by sme urobili viac a tak pomohli viac a viac ľuďom v núdzi v tomto regióne. Ďakujeme za Vašu štedrosť a dobrú vôľu.

S veľkou radosťou a nadšením chceme každému z Vás popriať Vianoce naplnené šťastím a radosťou. Nech dieťatko z Betlehema hojne žehná Vás a celú Vašu rodinu. Vianoce sú sviatom rodiny a vy všetci patríte do rodiny jezuitov Pannur-Manvi misie. Obdobie Vianoc je pre nás vzácnou udalosťou a v tomto čase si na Vás s láskou spomíname.

S Novým rokom za dverami, modlíme sa za hojné Božie milosti pre Vás všetkých.

 

So srdečným pozdravom,

Páter Francis D‘Souza SJ, predstavený Misie Pannur-Manvi

vianoce2014listpredstaveneho.jpg