Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Veľkonočný pozdrav od Erica

Drahí sponzori,

Dovoľte mi zaželať Vám veselé veľkonočné sviatky a radosť a pokoj nášho Pána. Nech pozdvihuje naše duše vysoko pri výchove slabších a utláčaných bratov a sestier. Veľká noc nám pripomína radosť, ktorú zažívame pri venovaní nášho času, dobrej vôle a materiálnych benefitov s cieľom priniesť nádej do životov druhých. Som šťastný, že ste súčasťou tejto veľkej misie, ktorá dvíha deti zasiahnuté chudobou, zneužívaním a nedostatkom dôstojnosti. Touto cestou napĺňate Kristovo poslanie pri oslobodzovaní odsúdených a prinášate dobré správy oslobodenia našim milovaným deťom. Ďakujem Vám v mene všetkých detí a ich rodičov, ktorí sa neustále za Vás modlia.

Naše deti sú momentálne zaneprázdnené s koncoročnými skúškami a veľmi skoro budú odchádzať na prázdniny. Je radosť zdieľať s Vami úspech starších detí z 10. ročníka a PUC, ktoré odišli do dedín vzdelávať nevzdelané deti a pripravovať ich na nástup do školy. Táto časť ich práce je misiou lásky, pretože oni sami dostávali podobnú pomoc, keď boli malí. Naše deti učíme byť prostriedkom zmeny cez službu druhým. V dedinách ostanú 15 dní, kde sa budú stretávať s ľuďmi a ich problémami.

Naša prvá várka 105 študentov z druhého ročníka na PUC, momentálne absolvuje skúšky, v ktorých dúfame dosiahnu vynikajúce výsledky. Od júna 2012, začneme na Loyola Campus poskytovať 5 kurzov s možnosťou získania titulu. Sú to Bachelor of Administration, Bachelor in Computers, Bachelor of Science, Bachelor of Social work a Bachelor of Computer applications. To znamená, že deti môžu v našich zariadeniach získať vzdelanie od materskej škôlky po maturitu. Do budúcnosti dúfame zriadiť takisto pomaturitné kurzy.

K týmto úspechom ste prispeli takisto vy, Vaša láska a podpora našej misie a samotných detí. Veľmi si ceníme Vašu obetu a záujem o naše aktivity. Nech Vás a Vaše rodiny a blízkych požehnáva a ochraňuje náš Pán.

S prianím veselých veľkonočných sviatkov,

Fr. Eric Mathias SJ