Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Projekt Nava Sanidhya - sirotinec pre deti s HIV

HIV/AIDS je zdravotný problém s niekoľkými rozmermi. Ovplyvňuje nielen jedinca trpiaceho chorobou, ale celé rodiny, spoločenstvá a krajinu. Na severe štátu Karnataka je zvýšený počet osôb nakazených vírusom HIV. Vytvorením domácej starostlivosti pre deti infikované vírusom HIV chceme vytvoriť domov pre deti, aby sme naplnili ich fyzické, psychologické, sociálne, vzdelávacie a duchovné potreby.

 

O projekte Nava Sanidhya, Vijayapura/Bijapur

Sestry kongregácie prišli do Vijayapuru v roku 1995, na pozvanie jezuitov, ktorí sa zaoberali rozvojovými aktivitami. Nava Sanidhya je Centrum integrujúce sociálne aktivity a rehoľné sestry pracujú pre posilnenie postavenia chudobných dedinčanov, najmä žien z kmeňa Lambani, mladých ľudí a detí prostredníctvom procesu animácie. Víziou je budovať novú a spravodlivú spoločnosť. Sestry sa podieľajú na vzniku svojpomocných skupín, programov gramotnosti, doučovaní pre mládež a podporné školy pre deti vo veku školskej dochádzky, poskytujú služby pre chorých, zvyšujú vzdelávanie v oblasti HIV/AIDS, vedú očkovací program, učia remeslá, podporujú ženy, deti, Dalitov a kmene, prevádzkujú pastoračnú starostlivosť o laikov, siroty, starých ľudí a osoby s HIV/AIDS. Program domácej starostlivosti pre deti infikované vírusom HIV začal 10. augusta 2009 jedným dieťaťom menom Abishek, ktorý takmer zomrel. Postupne sa počet detí zvýšil na 36. Medzi nimi je 30 dievčat a 6 chlapcov.

 

Ciele projektu:

Vízia je rovnaká ako vízia Ježiša Krista, ktorý prišiel, aby všetci mali život a mali ho v hojnosti: 
- poskytnúť komplexnú starostlivosť a zabezpečiť kvalitný život,
- zvýšiť pozitívne vnímanie seba samého a nádej do života, podporovať hodnotový systém,
- posilnenie postavenia a návrat do spoločnosti,
- vzdelávať deti, aby boli sebestačné,
- poskytovať účinnú starostlivosť a podporu deťom infikovaným vírusom HIV,
- pomôcť im čeliť výzvam modernej spoločnosti,
- usporadúvať preventívne a osvetové programy.

Problém

Starostlivosť o deti infikované vírusom HIV predstavuje nové výzvy každý deň, napriek starostlivosti, podpore a liečebným programom po celej krajine. Osoba infikovaná vírusom HIV je takmer vždy odstrčená zo svojho domova a spoločnosti. Deti sú najzraniteľnejšou skupinou a počet HIV/AIDS sirôt narastá. Deťom, ktoré stratia jedného alebo oboch rodičov v dôsledku HIV, hrozí ukončenie školskej dochádzky, alebo zaostávajú za ich vekovou skupinou v škole. Dokonca i predtým, než rodičia zomrú, je dieťa potrebné v dome na pomoc s prácou v domácnosti. Keď sa stanú sirotami, niektoré deti ostávajú doma, aby sa starali o súrodencov a teda nechodia do školy. Deti po smrti jedného z rodičov žijú so svojimi príbuznými a nie je o nich postarané ako o chorých, často je s nimi zle zaobchádzané. Týka sa to skoro všetkých detí z Nava Sanidhya.

 

Stručná história Kongregácie sestier svätého Jozefa z Cluny

Kongregácia sestier svätého Jozefa z Cluny bol založená odvážnou a dynamickou osobou blahoslavenou Anne Marie Javouhey, v Cluny vo Francúzsku v roku 1807 a rozšírila sa do 57 krajín. Jej vízia kongregácie bola formácia viery a vzdelávania mládeže. "Chcem byť všade tam, kde je možné zmierniť utrpenie", toto bol sen Anne Marie a zamerala naň celý svoj ​​život tým, že sa starala o ľudí s problémami všetkých druhov, napr. starostlivosťou o mentálne a telesne chorých, vzdelávaním negramotnej mládeže, organizáciou poľnohospodárov , lámala „reťaze“ otroctva, atď. Charizmou kongregácie je úplná otvorenosť vôli Božej, podľa potrieb danej doby. V roku 1827 sestry kongregácie prišli do Indie a otvorili svoju prvú komunitu v Pondicherry. V súčasnej dobe viac ako 1100 sestier pracuje v 13 štátoch a v 6 provinciách Indie. Sú zapojené do formálneho a neformálneho vzdelávania, do starostlivosti o telesne, duševne a psychicky choré osoby, rehabilitujú rôzne postihnuté osoby, podporujú ženy, deti, Dalitov a kmene, poskytujú pastoračnú starostlivosť o laikov, starajú sa o väzňov a rehabilitujú ich deti, siroty, starých ľudí a osoby s HIV / AIDS. Kongregácia má svoje ústredie v Paríži a Provinčné ústredie v indickom Bangalore.

 

"Najlepšia vec na svete je vidieť ľudí, ktorí sa usmievajú vďaka tebe."