Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

O nás

Občianske združenie Cesta domov je slovenská nezisková organizácia, ktorá bez akejkoľvek diskriminácie organizuje a efektívne poskytuje rozvojovú pomoc aj podporou vzdelávania.

 

Občianske združenie Cesta domov bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 27.10.2010. Jeho členmi sú:

  • predsedkyňa: Mgr. Lenka Pandya, PhD.
  • podpredseda: Mgr. Mário Bosý
  • tajomník: Vojtech Studénka
  • člen: Marshal Pandya

img_0078-crop.jpgLenka Pandya stála pri zrode programu Edu aid / Podporme vzdelávanie detí v Indii. Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a získala doktorát zo sociálnej práce na Fakulte sociálnej práce Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Od roku 2006 do roku 2018 pracovala na humanitárnych projektoch Trnavskej univerzity a neskôr Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Kambodži, Keni, Burundi, Vietname a Indii. V súčasnosti riadi program Edu aid / Podporme vzdelávanie detí v Indii zo Slovenska.

Mário Bosý je rímsko-katolícky kňaz. Aktívne sa zapája do aktivít spojených s eRko-m a taktiež Katarínkou. V roku 2011 sa pridal k dobrovoľníkom, ktorí išli do Indie a spolu s nimi pracoval v misijnej stanici Manvi. Rok pracoval na projekte EduAid priamo v indickom Manvi.

Vojtech Studénka sa zúčastnil projektu Misia India v roku 2008, 2011 a 2013. Pracuje ako špeciálny pedagóg v základnej škole v Strážnici. Aktívne podporuje program "Edu aid / Podporme vzdelávanie detí v Indii" v Českej republike.

Marshal Pandya vyštudoval obchod a pracoval v IT priemysle a v správe databáz. Venoval sa tiež evenjelizácii a pastoračnej práci. Momentálne pracuje na projekte "Edu aid / Podporme vzdelávanie detí v Indii" zo Slovenska.

Mgr. Martin Halčák, SJ bol v roku 2004 vysvätený za kňaza. Pracoval ako zástupca riaditeľa vo vydavateľstve Dobrá kniha v Trnave. Potom pôsobil medzi mladými ako riaditeľ Univerzitného pastoračného centra sv. Stanislava Kostku; v Bratislave ako ekonóm jezuitského kolégia a správca kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v centre Bratislavy. Počas svojich ôsmych rokov kňazstva sa dostal aj na misijné cesty do Albánska, Srbska a Indie. V Indii bol ako dobrovoľník v roku 2008, 2011 a 2018.

Video o nás a našej práci:

 

Naši partneri

 

 

  • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave založená Dr.h.c. prof. MUDr. Vladimírom Krčmérym, DrSc. Vysoká škola má vyše 73 humanitárnych projektov v rozvojových krajinách v Afrike, v Ázii, v Amerike a aj v Európe. Je hlavným partnerom programu Podporme vzdelávanie detí v Indii a rôzne zdravotnícke a sociálne projekty v Indii podporila sumou celkovo 150 000 €.
  • Spoločnosť Ježišova (jezuiti) na Slovensku a v Indii, v štáte Karnataka (páter Eric Mathias SJ je zakladateľom misijnej stanice Jagir Pannur a školy v Manvi poskytujúcej vzdelanie pre deti z najchudobnejších vrstiev, v súčasnosti pôsobí na jezuitskej misii v Mangalore).

 

 

Stanovy občianskeho združenia