Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Misia India 2020

Jezuitský projekt Misia India spolu s občianskym združením Cesta domov pripravujú v lete 2020 ďalšiu skupinu dobrovoľníkov do južnej Indie s cieľom aktívne pomôcť chudobným deťom na okraji spoločnosti, prostredníctvom dobrovoľníckej práce.

Trojtýždňový pobyt v Indii je možné rozšíriť o dva týždne spoznávania projektov OZ Cesta domov, ktoré absolvujú spolu s dobrodincami, ktorí podporujú vzdelávanie konkrétnych indických detí.

Na túto dobrovoľnícku skúsenosť je možné sa prihlásiť do 31.1.2020 e-mailom: misia.india@gmail.com . Následne dostanete viac informácií o podmienkach účasti, medzi ktoré patria: vek do 45 rokov, schopnosť komunikovať a tímovo spolupracovať, otvorenosť pre dobrodružstvo a duchovnú skúsenosť, túžba pracovať bez nároku na finančnú odmenu, zabezpečenie prostriedkov na vycestovanie, pomoc pri získavaní prostriedkov pre projekt, primeraná znalosť angličtiny; zdravotná zdatnosť.