Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Madhu

Volám sa Madhu a som v desiatom ročníku na škole Loyola. Moji rodičia sú chudobní a aj aj som sa narodil do chudobných pomerov. Moja mama pracuje ako učiteľka v jasliach a môj otec opravuje  bicykle. Prvých šesť ročníkov som vychodil v štátnej škole s vyučovacím jazykom kannada, čo je miestny oficiálny jazyk. No uvedomujúc si, že v budúcnosti by som mal väčšie šance nájsť si lepšie zamestnanie, keby som vedel po anglicky, túžil som prejsť na školy s vyučovacím jazykom anglickým. Moja mama súhlasila, no otec bol proti. No moja mama bola neústupčivá a snažila sa mi zabezpečiť lepšie vzdelanie, lebo môj otec bol pijan a nezáležalo mu na mojom vzdelaní. Moja mama vedela, že život v našej dedine by nebol pre mňa dobrý, a preto ma priviedla do školy Loyola, kam ma prijali do siedmeho ročníka.

Angličtina nebola zo začiatku vôbec ľahká a bolo ťažké vyrovnať sa spolužiakom ktorí už po anglicky vedeli, no uvedomoval som si, že sa musím snažiť a tak som zabojoval. Keď som bol ôsmak, moja angličtina bola stále slabá. V deviatom ročníku som sa dozvedel, že môj otec zomrel. To bolo veľmi ťažké pre moju mamu, ktorá už nemohla ďalej za mňa platiť školné poplatky. Preto na mňa naliehala, aby som prestal chodiť do školy a išiel zarábať peniaze. No poprosil som pátra Erica a Maxima, aby mi dvolili študovať aspoň kým neskončím desiaty ročník, a tak mi to pátri dovolili. Momentálne som v desiatom ročníku a dúfam, že na záverečných skúškach dosiahnem aspoň 90%.

V súčasnosti už viem čítať, písať a plynule rozprávať po anglicky. Mojim snom je stať sa učiteľom na tejto škole, škole Loyola a tak pracovať pre chudobné deti, pretože veľmi dobre sám viem, aké je pre chudobné detí  náročné dosiahnuť dobré vzdelanie.