Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Jezuiti v Manvi

S cieľom pozdvihnúť chudobných a diskriminovaných ľudí z kasty nedotknuteľných (dalitov) v okolí indického mestečka Manvi, štát Karnataka, založili členovia Spoločnosti Ježišovej (jezuiti) v roku 2004 školu Loyola. Za krátko sa popularita školy rozšírila a dnes v nej študuje v anglickom jazyku 538 študentov, väčšinou z kasty nedotknuteľných. Vyučuje sa v nej podľa štátnych učebných osnov štátu Karnataka. Pozostáva z desiatich ročníkov.

V roku 2007 bola otvorená nová škola, škola sv. Františka Xaverského, s učebným programom CBSE (Central Board of Secondary Education), ktorý je uznaný na celonárodnej (indickej) úrovni a je považovaný za kvalitnejší a náročnejší ako štátne učebné osnovy. Dnes na škole sv. Františka Xaverského v anglickom jazyku študuje 553 študentov.

V roku 2010 bola otvorená Loyola PU-College (pre-university college), tzv. univerzitná prípravka zameraná na humanitné a prírodné vedy a obchod. V súčasnosti na nej v anglickom jazyku študuje 185 študentov.

Na vysokej škole Loyola je na  bakalárskom štúdiu v odboroch humanitné vedy, prírodné vedy, obchod, sociálna práca a počítačové aplikácie 59 študentov.

Celkový počet študentov týchto vzdelávacích inštitúcií v Manvi, medzi ktorých patrí aj 123 škôlkarov, je 1335.

Aby bolo možné vzdelanie poskytovať aj deťom z odľahlejších oblastí, je neoddeliteľnou súčasťou školy internát. Počet študentov, ktorí bývajú na internáte je vyše 420.

Školský systém

Deti už od tretieho roku veku môžu navštevovať tzv. „baby triedu“, čo je v podstate prvý ročník materskej školy. Materská škola pozostáva z troch ročníkov, ktoré ale nie sú povinné. Ešte pred dosiahnutím šiesteho roku veku nastupujú deti na povinnú školskú dochádzku, ktorá pozostáva z piatich ročníkov prvého stupňa základnej školy (primary school). Po ich ukončení a zvládnutí skúšok môžu deti pokračovať v druhom stupni základnej školy (middle school), ktorá predstavuje šiesty a siedmy ročník. Ôsmy až desiaty ročník sa považuje za strednú školu (high school). Po ukončení desiateho ročníka robia študenti štátne skúšky, niečo ako písomnú maturitu.

Po úspešnom zvládnutí prijímacích skúšok nastupujú študenti na tzv. univerzitnú prípravku (pre-university college), ktorá trvá dva roky. Až potom je možné ísť študovať na univerzitu a po troch rokoch získať bakalársky titul a po ďalších dvoch rokoch magisterský titul.

Napriek tomu, že školská dochádzka je povinná a štátne školy sú neplatené, väčšina detí z kasty nedotknuteľných nemá možnosť do školy chodiť. Je tomu tak jednak kvôli diskriminácii a útlaku, a jednak kvôli tomu, že v škole je nutné nosiť uniformy, ktoré musí zaplatiť rodina dieťaťa. Tiež je nutné dieťaťu kúpiť školské pomôcky, no príjem rodín patriacich do kasty nedotknuteľných je taký nízky, že nie je možné, aby rodina mohla deti do školy posielať.

Projekt v Manvi