Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Internát Gurugunta

Chod internátu pre 120 dievčat

Deti sú našou budúcnosťou. Dať v Indii vzdelanie dievčaťu znamená vzdelať celú rodinu. Vzdelávanie je však stále vzdialeným snom pre mnohé dievčatá z dediny Gurugunta v Indickom štáte Karnátaka. (https://en.wikipedia.org/wiki/Gurgunta) Tunajšie dievčatá sú už od veku desať rokov obeťami detských sobášov. Opakovaná snaha o motiváciu vzdelávať dievčatá začala postupne prinášať ovocie a ženy si začali uvedomovať dôležitosť vzdelávania a žiadali o vytvorenie internátu pre dievčatá, odkiaľ by mohli dochádzať do školy. Na skúšobnú dobu poskytli rehoľné sestry ubytovanie siedmym dievčatám. Malo to veľký úspech, a tak otvorili internát Nava Chaitanya, v ktorom bolo v minulom školskom roku ubytovaných 120 dievčat od 1. po 12. ročník.

 

Informácie o organizácii

V Gurugunta vedú rehoľné sestry sociálno-zdravotné stredisko a internát pre dievčatá s názvom Nava Chaitanya. Štyri z dievčat sú obeťami detských sobášov. Hoci mnohé dievčatá navštevovali pred príchodom na internát štátne školy, na internát prišli bez základných vedomostí, mnohé neovládali ani abecedu. Na internáte pracuje učiteľ, aby sa výsledky dievčat v škole zlepšovali. Dievčatá chodia do školy, ktorá je neďaleko internátu. Viaceré dievčatá už ukončili 12. ročník, pričom niektoré z nich pokračovali v štúdiu za zdravotné sestry. To budú prvé dievčatá z ich dedín, ktoré budú mať vyššie vzdelanie.

Rehoľné sestry pracujú vo viacerých dedinách v okolí Gurugunty.

 

Opis situácie

Gurugunta sa nachádza asi 500 km od Bangalore na severe štátu Karnataka. Okolité dediny sú veľmi zaostalé. Celá oblasť má veľmi suchú klímu s nedostatočnou vegetáciou. Z tohto dôvodu veľké množstvo obyvateľov migruje do miest ako sú Bombaj, Pune a Bangalore za prácou. Faktory, ktoré zvyšujú migráciu sú zlé sociálno-ekonomické podmienky, chudoba, dlhy, sucho a nedostatočný počet pracovných miest. Ženy a deti najviac trpia touto migráciou. Deti musia zanechať svoje štúdium a odísť so svojimi rodinami do veľkých miest.

Z celého počtu obyvateľov asi 70% patrí do kasty nedotknuteľných a do kmeňov. Väčšina chudobných ľudí sú robotníci, ktorí nevlastnia žiadnu pôdu. Pár chudobných vlastní vyschnuté pozemky, ktoré sú závislé od dažďa, no ten je veľmi nepravidelný. Ľudia, ktorí nevlastnia pôdu, sú odkázaní na prácu, ktorej je v tejto oblasti nesmierne málo. Ak aj je, je to viac-menej nádenná práca, ktorá je veľmi zle platená a tak ľudia žijú v začarovanom kruhu chudoby. Mnohí ľudia sú si nútení na svoje prežitie požičať peniaze od miestnych veriteľov za vysoké úrokové sadzby. Ak nevrátia požičané peniaze načas, stratia prípadnú pôdu, ktorú vlastnili alebo sa stanú vazalmi zaviazanými zemepánom.

Zdravie žien a detí je úplne ignorované. Ženy a deti čelia rôznym zdravotným problémom ako napríklad anémia, reprodukčné problémy a kožné infekcie spôsobené ťažkou prácou a nedostatočnou výživou. Ľudia vo všeobecnosti trpia podvýživou. Dostupnosť riadnej zdravotnej starostlivosti je obmedzená hlavne pre dedinčanov. Tuberkulóza a malária sú časté. Nízka miera gramotnosti u dievčat a detské sobáše tiež súvisia so zdravím.

Detské sobáše sú v miestnych dedinách bežné. To má následne vplyv na vzdelanie a zdravie žien. Ženy sú považované za druhotriedneho občana. Ženy nemajú žiadny hlas alebo váhu pri rozhodovaní v domácnosti ako ani v politike. Mnohé zo škôl odchádzajú predčasne. V 13 dedinách, kde sestry pracujú, nie je 2. stupeň základných škôl a ani žiadna verejná doprava, a tak deti musia chodiť peši 8-12 km do školy. Z tohto dôvodu dievčatám nie je umožnené pokračovať v štúdiu na 2. stupni a stávajú sa obeťami detských sobášov alebo musia ísť pracovať.

Od júna 2021, kedy začne nový školský rok, nemajú sestry donora pre internát, a preto prosia o pomoc. Ich ročné náklady sú 12 500 eur. Bez týchto financií nebudú môcť dievčatá pokračovať vo vzdelávaní.

Najlepší pocit na svete je vidieť ľudí ako sa usmievajú vďaka tebe.

 

Stručná história kongregácie

Internát vedie Kongregácia sestier svätého Jozefa z Cluny, ktorá bola založená blahoslavenou Anne Marie Javouhey v Cluny vo Francúzsku v roku 1807 a rozšírila sa do 57 krajín. Víziou zakladateľky kongregácie bolo formovanie viery a vzdelávanie mladých ľudí, ktorí boli obeťami francúzskej revolúcie. „Chcem byť všade, kde je utrpenie, aby som ho zmiernila“, toto bol ustavičný sen Anne Marie a celý svoj život zasvätila starostlivosti o ľudí s rôznymi druhmi problémov ako otroctvo, negramotnosť, mentálne a fyzické hendikepy, atď. V roku 1827 sestry z Cluny prišli do Indie. V súčasnosti viac ako 1100 sestier pracuje v 13-tich indických štátoch. Podieľajú sa na formálnom a neformálnom vzdelávaní, starajú sa o fyzicky, psychicky a mentálne chorých ľudí, snažia sa o návrat ľudí s rôznym postihom do spoločnosti, pracujú na posilnení postavenia žien, detí, dalitov (ľudí patriacich do kasty nedotknuteľných) a príslušníkov kmeňov. Zaoberajú sa pastoračnou starostlivosťou o laikov, pomáhajú väzňom a ich deťom, starajú sa o siroty, starých ľudí a osoby s HIV/AIDS. Kongregácia má svoju centrálu v Paríži a provinčná centrála je v Bangalore, India.

 

Život na internáte

Ak poskytnete vzdelanie mužovi, vzdeláte jednotlivca, ak však poskytnete vzdelanie žene, vzdeláte celú rodinu.“ Mahatma Gandhi.

Vďaka internátu, ktorý vedú rehoľné sestry sa vzdelávanie stáva realizovaním sna chudobných dievčat. Napriek mnohým prekážkam sa dievčatá snažia dosiahnuť svoje ciele. Dievčatá postupne zažívajú viac slobody a pochopenia od svojich rodičov.

Kapacita internátu je 120 dievčat, od prvého po dvanásty ročník. Ich smiech, krik a hluk robia život veselší a zmysluplnejší.

 

Úspechy

Všetky dievčatá z 10. ročníka prešli s dobrými známkami. Niektoré dievčatá sme poslali na krajčírsky kurz, ďalšie na zdravotnú školu, niektoré išli študovať za učiteľky.

Doteraz 4 dievčatá ukončili učiteľské minimum, 5 z nich vyštudovalo za zdravotné sestry, 53 ukončilo 12. ročník (úplné stredoškolské vzdelanie), 93 ukončilo 10. ročník (úplné základné vzdelanie). Momentálne sa 3 učia za zdravotné sestry, jedna si robí bakalára a 3 si robia učiteľské minimum.

Za jeden z hlavných úspechov sa považuje zníženie počtu detských sobášov. Mnoho rodičov chce po ukončení 10. ročníka (16-ročné) vydať svoje dcéry. Po návšteve ich rodín a po rozhovoroch s nimi sa rehoľným sestrám darí svadby oddialiť aspoň o 2 roky.

 

Aktivity

Dievčatá sa učia na internáte variť, modelovať z hliny, učia sa rôzne hry, priúčajú sa záhradkárstvu, a pod.

 

Ako pomôcť

Chod internátu stojí ročne: 12 500 eur (financie pokrývajú stravu pre dievčatá, plat jedného učiteľa, plat jednej vychovávateľky a liečebné náklady pre dievčatá v prípade ochorenia)

Týmto Vás veľmi prosím o pomoc a dar pre tieto chudobné dievčatá, aby sme tak spoločne prispeli k pokračovaniu tohto krásneho diela.

Účet vo VÚB banke číslo SK12 833 0000 000 2100 531 094

Variabilný symbol 202003

qr.png

 

Vopred veľká vďaka v mene všetkých 120 dievčat!

 

Fotogaléria

1.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 9.jpg

Internát Gurugunta