Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Deti, ktoré hľadajú sponzora

41 detí
1 2 3
Pohlavie
Ročník
Vek od do
Davalasab

Davalasab Chlapec, 9 rokov

Davalasab je dobre vychovaný chlapec. Otec je roľníkom a matka je ženou v domácnosti. Chlapec má troch bratov. Príjem v rodine je nižší. Davalasab býva na internáte. Doma pomáha nosením vody.

Chlapec je slabší v učení, plachý a potrebuje neustále povzbudzovanie. Na svojom štúdiu tvrdo pracuje, a preto má výborné výsledky. Je úctivý a poslušný. V škole ho najviac baví miestny jazyk kannada a vo voľnom čase sa venuje hudbe.

V budúcnosti by sa rád stal policajtom. Ďakujeme za akúkoľvek podporu Davalasaba v plnení jeho sna.

Ravi

Ravi Chlapec, 10 rokov

Ravi má dvoch školopovinných bratov a obaja rodičia pracujú ako nádenní robotníci. Ich príjem patrí medzi nižšie. Ravi býva na internáte a medzi jeho povinnosti doma počas prázdnin patrí zametanie.

Učitelia sa zhodujú, že Ravi je veľmi nezbedné, zato šťastné a veselé dieťa. Je nápomocný voči ostatným. Vzhľadom na to, že jeho rodičia s ním nežijú, chlapec vyžaduje viac pozornosti, lásky a starostlivosti. V škole mu najviac imponuje miestny jazyk kannada a vo voľnom čase sa rád venuje hudbe.

Ako veľa jeho rovesníkov by sa i Ravi chcel stať vojakom.

Seetha

Seetha Dievča, 11 rokov

Seetha má dvoch bratov. Otec pracuje ako vodič a matka je ženou v domácnosti. Dievča býva na internáte a medzi jej povinnosti počas pobytu doma patrí zalievanie rastlín.

Je to chytré a veľmi zhovorčivé dievča. V štúdiu dosahuje výborné výsledky, avšak vyžaduje pri učení pomoc a povzbudenie. Medzi jej najobľúbenejšie predmety patrí náuka o životnom prostredí. Má záujem o šport a hry. Vo voľnom čase si rada kreslí a maľuje.

Vďaka za jej podporu pri plnení si jej sna stať sa učiteľkou.

Yashoda

Yashoda Dievča, 9 rokov

Yashoda má tri sestry a jedného mladšieho brata. Ich otec pracuje ako sluha a matka je krajčírkou. Dievča býva na internáte a medzi jej povinnosti počas prázdnin patrí zametanie.

Dievča je od prírody tichšej povahy, milovaná všetkými, usilovná, nápomocná, jednoducho vynikajúceho charakteru. Dosahuje skvelé študijné výsledky a zapája sa i do mimoškolských aktivít. Najviac ju zaujíma miestny jazyk kannada a vo voľnom čase sa venuje hudbe.

Yashoda by rada vyučovala a predávala znalosti iným deťom ako učiteľka. Vďaka za jej podporu.

Godavari

Godavari Dievča, 10 rokov

Godavari má dvoch súrodencov, jedného brata a jednu sestru. Ich rodičia pracujú ako nádenní robotníci. Dievča býva na internáte a počas prázdnin vypomáha v domácnosti upratovaním.

Godavari je chytré a aktívne dievča. Je vcelku zhovorčivá. Má veľa kamarátov. Má rešpekt voči starším. Dosahuje dobré študijné výsledky a je činná aj mimo školu. Medzi jej najobľúbenejšie predmety patrí anglický jazyk a matematika. Vo voľnom čase sa venuje kresleniu a maľovaniu.

Chcela by sa stať učiteľkou. Ďakujeme, že zvažujete jej podporu.

Roopa

Roopa Dievča, 11 rokov

Roopa má dvoch bratov. Ich otec je zamestnaný ako vodič autobusu a matka je ženou v domácnosti. Dievča žije na internáte a medzi jej povinnosti v domácnosti počas prázdnin patrí zalievanie rastlín.

Roopa je chytré a aktívne dievča. Má veľa kamarátov. V škole dosahuje priemerné študijné výsledky a najviac ju zaujíma miestny jazyk kannada. Rada sa zúčastňuje mimoškolských aktivít. Vo voľnom čase si rada číta.

V budúcnosti by sa rada stala učiteľkou. Ďakujeme za Vami prejavený záujem podporiť jej vzdelanie.

Sharanu

Sharanu Chlapec, 10 rokov

Sharanu to nemá ľahké. Jeho rodina prechádza rôznymi ťažkosťami a má malý príjem. Otec pracuje ako nádenný robotník a matka je ženou v domácnosti. Okrem chlapca sú v rodine tri dievčatá. Sharanu býva na internáte a v domácnosti počas prázdnin vypomáha zalievaním rastlín.

Sharanu je ako veľa chlapcov v jeho veku nezbeda. Pôsobí šťastne a veselo, je nápomocný voči všetkým. Jeho matka je chorá, čiže sa mu dostáva od nej menej pozornosti, lásky a starostlivosti, ktoré tak potrebuje. V škole dosahuje priemerné výsledky a medzi jeho obľúbené predmety patrí miestny jazyk kannada. Vo voľnom čase sa zaujíma o hudbu.

Chcel by sa stať lekárom. Na naplnenie tohto sna však potrebuje pomoc.

Srishti

Srishti Dievča, 10 rokov

Srishti má troch súrodencov, dvoch bratov a jednu sestru. Ich otec je roľníkom a matka ženou v domácnosti. Dievča býva na internáte a v domácnosti pomáha počas prázdnin so zalievaním rastlín.

Srishti má jednoduchú povahu, je chytrá ale plachá. Do spoločnosti sa neintegruje ľahko a nemá veľa kamarátov. O štúdium prejavuje záujem. Najviac sa jej páči anglický jazyk. Vo voľnom čase rada tancuje a venuje sa hudbe.

Jej snom je stať sa učiteľkou. Ďakujeme za jej podporu.

Ajay

Ajay Chlapec, 12 rokov

Ajay pochádza z neúplnej rodiny. Otec matku a jej dve deti opustil a nechal ich nezaopatrených. Matka tvrdo pracuje ako krajčírka, aby svoje deti uživila a zabezpečila im dobré vzdelanie. Ajay býva na internáte a medzi jeho povinnosti v domácnosti počas prázdnin patrí zalievanie rastlín.

Ajay je veľmi láskyplný a taktiež nezbedný chlapec. Je priateľský ku všetkým. Má záujem o prácu v záhrade a je veľmi nápomocný. Tvrdo pracuje na svojom štúdiu. Medzi jeho obľúbené predmety patrí miestny jazyk kannada. Vo voľnom čase si rád kreslí a maľuje.

V budúcnosti by sa rád stal vojakom a chránil svoju krajinu. Ďakujeme, že zvážite podporu Ajaya v jeho štúdiu.

Akshatha

Akshatha Dievča, 13 rokov

Akshatha má tri sestry. Ich otec pracuje ako vodič kamiónu a matka je ženou v domácnosti. Dievča býva na internáte a medzi jej povinnosti v domácnosti patrí pranie prádla.

Akshatha je jednoduché a láskyplné dievča. Dobre sa správa, je nápomocná a priateľská k okoliu. Dosahuje dobré študijné výsledky. Medzi jej obľúbené predmety patrí miestny jazyk kannada. Vo voľnom čase si rada kreslí a maľuje.

V budúcnosti by sa rada stala učiteľkou, no k naplneniu tohto sna potrebuje pomoc.

Bangarappa

Bangarappa Chlapec, 13 rokov

Bangarappa pochádza z chudobnej rodiny. Jeho otec je roľníkom a matka nádennou robotníčkou. Má troch súrodencov, jednu sestru a dvoch bratov. Chlapec býva na internáte a medzi jeho domáce povinnosti patrí upratovanie.

Bangarappa je inteligentný, všestranný chlapec, ktorý má dobré vychovanie. Je veľmi nápomocný a pripravený ujať sa akejkoľvek práce. V škole dosahuje výborné výsledky a medzi jeho najobľúbenejšie predmety patrí anglický jazyk. Vo voľnom čase si rád číta a píše.

V budúcnosti by rád chránil svoju krajinu ako vojak. Pomôžete mu v splnení jeho sna?

Bagyashree

Bagyashree Dievča, 12 rokov

Bagyashree má jednu sestru. Ich rodičia sú nádenní robotníci a teda majú veľmi nízky príjem. Dievča býva na internáte a jej domácou povinnosťou je zalievanie rastlín.

Bagyashree je veľmi láskyplné dievča jednoduchej povahy. Navonok pôsobí šťastne a je priateľská voči okoliu. Je chytrá a múdra, čo sa odráža aj na jej štúdiu. Je veľmi zodpovedná, jemná a milá. Medzi jej obľúbené predmety patrí anglický jazyk a vo voľnom čase je pohltená hudbou a tancovaním.

V budúcnosti by sa rada stala učiteľkou, k čomu jej môže dopomôcť Vaša podpora.

detí na stranu
Spolu 41 detí - strana 2 / 4
1 2 3