Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Deti, ktoré hľadajú sponzora

50 detí
1 2 3
Pohlavie
Ročník
Vek od do
Veeresh

Veeresh Chlapec, 9 rokov

Veeresh pochádza zo štyroch súrodencov, samých chlapcov. Ich obaja rodičia pracujú ako nádenní robotníci. Chlapec býva na internáte a keď je cez prázdniny doma, vypomáha v domácnosti upratovaním.

Veeresh sa dobre správa, tvrdo pracuje a má rešpekt voči ostatným. Na svojich štúdiách potrebuje ešte popracovať a tak mu pomáha jeho učiteľ. Z predmetov sa mu najviac páči anglický jazyk a vo voľnom čase rád kreslí a maľuje. Má iba zopár kamarátov.

V budúcnosti by sa rád stal policajtom. Ďakujeme za prejavenú dôveru a podporu Veeresha v plnení jeho sna.

Danamma

Danamma Dievča, 14 rokov

Danamma má dvoch bratov. Doma aj na internáte pomáha najmä s upratovaním. Jej otec je roľník a mama žena v domácnosti. Rodičia sa snažia svoje deti podporovať vo vzdelávaní.

Danamma rada robí nové veci. V škole medzi jej obľúbené predmety patria spoločenské vedy, v ktorých dosahuje výborné výsledky. Vo voľnom čase rada hrá športy.

V budúcnosti by sa chcela stať vojačkou. Budeme radi, ak ju v jej sne podporíte.

Anita

Anita Dievča, 14 rokov

Anita má jedného staršieho brata. Ako dieťa si prešla cez veľa utrpenia a problémov. Keď prišla o matku, bola na hrane s pokračovaní v štúdiu, keďže nebol nikto, kto by sa staral o rodinu. Zásah rehoľných sestier, ktoré spravujú školu, v ktorej Anita študuje ju primäl vrátiť sa k štúdiu. Anita je sestrám vďačná za pomoc, ktorú jej ponúkli. Jej otec je murár.

Je to veľmi priateľské a dobré dievča. Na hodinách je aktívna a v štúdiu sa jej darí. Medzi jej obľúbené predmety patria vedné predmety. Vo voľnom čase rada varí.

Keď vyrastie, chce sa stať policajtkou. Pomôžme jej ísť za svojim snom.

Lakshman

Lakshman Chlapec, 16 rokov

Lakshman je poctivý študent. Má štyroch súrodencov, troch bratov a jednu sestru. Od detstva prekonal veľa ťažkých situácii, nakoľko jeho rodičia medzi sebou často bojovali. Mnohokrát prestal chodiť do školy kvôli problémom doma, no rehoľné sestry zo školy, kde študuje, mu vždy pomohli sa k štúdiu vrátiť.

V škole je Lakshman veľmi ambiciózny a aktívny. Najviac ho baví anglický jazyk, v korom dosahuje výborné výsledky. Lakshman pomáha pri všetkých aktivitách a je predsedom školského parlamentu. Po vyučovaní pracuje v reštaurácii, aby si zarobil na vreckové. Od rodičov sa mu v štúdiu nedostáva žiadnej pomoci.

Jeho veľkým snom je stať sa manažérom banky. Veríme, že mu pomôžete s naplnením jeho sna.

 

Davalasab

Davalasab Chlapec, 9 rokov

Davalasab je dobre vychovaný chlapec. Otec je roľníkom a matka je ženou v domácnosti. Chlapec má troch bratov. Príjem v rodine je nižší. Davalasab býva na internáte. Doma pomáha nosením vody.

Chlapec je slabší v učení, plachý a potrebuje neustále povzbudzovanie. Na svojom štúdiu tvrdo pracuje, a preto má výborné výsledky. Je úctivý a poslušný. V škole ho najviac baví miestny jazyk kannada a vo voľnom čase sa venuje hudbe.

V budúcnosti by sa rád stal policajtom. Ďakujeme za akúkoľvek podporu Davalasaba v plnení jeho sna.

Ravi

Ravi Chlapec, 10 rokov

Ravi má dvoch školopovinných bratov a obaja rodičia pracujú ako nádenní robotníci. Ich príjem patrí medzi nižšie. Ravi býva na internáte a medzi jeho povinnosti doma počas prázdnin patrí zametanie.

Učitelia sa zhodujú, že Ravi je veľmi nezbedné, zato šťastné a veselé dieťa. Je nápomocný voči ostatným. Vzhľadom na to, že jeho rodičia s ním nežijú, chlapec vyžaduje viac pozornosti, lásky a starostlivosti. V škole mu najviac imponuje miestny jazyk kannada a vo voľnom čase sa rád venuje hudbe.

Ako veľa jeho rovesníkov by sa i Ravi chcel stať vojakom.

Seetha

Seetha Dievča, 10 rokov

Seetha má dvoch bratov. Otec pracuje ako vodič a matka je ženou v domácnosti. Dievča býva na internáte a medzi jej povinnosti počas pobytu doma patrí zalievanie rastlín.

Je to chytré a veľmi zhovorčivé dievča. V štúdiu dosahuje výborné výsledky, avšak vyžaduje pri učení pomoc a povzbudenie. Medzi jej najobľúbenejšie predmety patrí náuka o životnom prostredí. Má záujem o šport a hry. Vo voľnom čase si rada kreslí a maľuje.

Vďaka za jej podporu pri plnení si jej sna stať sa učiteľkou.

Yashoda

Yashoda Dievča, 9 rokov

Yashoda má tri sestry a jedného mladšieho brata. Ich otec pracuje ako sluha a matka je krajčírkou. Dievča býva na internáte a medzi jej povinnosti počas prázdnin patrí zametanie.

Dievča je od prírody tichšej povahy, milovaná všetkými, usilovná, nápomocná, jednoducho vynikajúceho charakteru. Dosahuje skvelé študijné výsledky a zapája sa i do mimoškolských aktivít. Najviac ju zaujíma miestny jazyk kannada a vo voľnom čase sa venuje hudbe.

Yashoda by rada vyučovala a predávala znalosti iným deťom ako učiteľka. Vďaka za jej podporu.

Godavari

Godavari Dievča, 10 rokov

Godavari má dvoch súrodencov, jedného brata a jednu sestru. Ich rodičia pracujú ako nádenní robotníci. Dievča býva na internáte a počas prázdnin vypomáha v domácnosti upratovaním.

Godavari je chytré a aktívne dievča. Je vcelku zhovorčivá. Má veľa kamarátov. Má rešpekt voči starším. Dosahuje dobré študijné výsledky a je činná aj mimo školu. Medzi jej najobľúbenejšie predmety patrí anglický jazyk a matematika. Vo voľnom čase sa venuje kresleniu a maľovaniu.

Chcela by sa stať učiteľkou. Ďakujeme, že zvažujete jej podporu.

Roopa

Roopa Dievča, 11 rokov

Roopa má dvoch bratov. Ich otec je zamestnaný ako vodič autobusu a matka je ženou v domácnosti. Dievča žije na internáte a medzi jej povinnosti v domácnosti počas prázdnin patrí zalievanie rastlín.

Roopa je chytré a aktívne dievča. Má veľa kamarátov. V škole dosahuje priemerné študijné výsledky a najviac ju zaujíma miestny jazyk kannada. Rada sa zúčastňuje mimoškolských aktivít. Vo voľnom čase si rada číta.

V budúcnosti by sa rada stala učiteľkou. Ďakujeme za Vami prejavený záujem podporiť jej vzdelanie.

Sharanu

Sharanu Chlapec, 10 rokov

Sharanu to nemá ľahké. Jeho rodina prechádza rôznymi ťažkosťami a má malý príjem. Otec pracuje ako nádenný robotník a matka je ženou v domácnosti. Okrem chlapca sú v rodine tri dievčatá. Sharanu býva na internáte a v domácnosti počas prázdnin vypomáha zalievaním rastlín.

Sharanu je ako veľa chlapcov v jeho veku nezbeda. Pôsobí šťastne a veselo, je nápomocný voči všetkým. Jeho matka je chorá, čiže sa mu dostáva od nej menej pozornosti, lásky a starostlivosti, ktoré tak potrebuje. V škole dosahuje priemerné výsledky a medzi jeho obľúbené predmety patrí miestny jazyk kannada. Vo voľnom čase sa zaujíma o hudbu.

Chcel by sa stať lekárom. Na naplnenie tohto sna však potrebuje pomoc.

Srishti

Srishti Dievča, 10 rokov

Srishti má troch súrodencov, dvoch bratov a jednu sestru. Ich otec je roľníkom a matka ženou v domácnosti. Dievča býva na internáte a v domácnosti pomáha počas prázdnin so zalievaním rastlín.

Srishti má jednoduchú povahu, je chytrá ale plachá. Do spoločnosti sa neintegruje ľahko a nemá veľa kamarátov. O štúdium prejavuje záujem. Najviac sa jej páči anglický jazyk. Vo voľnom čase rada tancuje a venuje sa hudbe.

Jej snom je stať sa učiteľkou. Ďakujeme za jej podporu.

detí na stranu
Spolu 50 detí - strana 2 / 5
1 2 3