Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Deti, ktoré hľadajú sponzora

37 detí
1 2
Pohlavie
Ročník
Vek od do
Salman

Salman Chlapec, 14 rokov

Salman skôr rád pozoruje, než sa zapája do diania, v tichosti si vypočuje, čo sa v škole učí. Je láskyplný a milujúci. Býva na internáte. Keď doštuduje, chcel by sa stať vojakom. Jeho rodičia sú roľníci. Salman im pomáha upratovať dvor. Vo voľnom čase rád pláva. Má jedného brata a jednu sestru. Pomôžte mu na jeho ceste životom.

Lakshmi

Lakshmi Dievča, 14 rokov

Lakshmi je dobrá študentka. Má brata a sestru, ktorí tiež študujú. Je veľmi zodpovedná a chápe problémy svojich rodičov. Tí musia pracovať na pôjde, ku ktorej sú kvôli dlhu pripútaní a je teda pre nich náročné finančne podporovať vzdelávanie svojich detí.

Lakshmi je chytré a veľmi zhovorčivé dievča. V štúdiu dosahuje priemerné výsledky, avšak pri učení vyžaduje pomoc a povzbudenie. Medzi jej najobľúbenejšie predmety patrí jazyk kannada. Má záujem o šport a hry. Vo voľnom čase rada spieva.

Vďaka za jej podporu pri plnení si jej sna stať sa učiteľkou.

Priyanka

Priyanka Dievča, 13 rokov

Priyanka je dobrý pozorovateľ, je dobrosrdečná voči ostatným ľuďom. Má 2 bratov, ktorí tiež študujú. Jej otec je roľníkom a matka ženou v domácnosti. Rodičia ťažko pracujú, aby dali deťom vzdelanie, no je pre nich náročné zvládnuť všetky náklady spojené so vzdelávaním ich detí. Dievča býva na internáte a v domácnosti pomáha počas prázdnin so zalievaním rastlín.

Priyanka je veľmi láskyplné dievča jednoduchej povahy. Navonok pôsobí šťastne a je priateľská voči okoliu. Je chytrá a múdra, čo sa odráža aj na jej štúdiu. Je veľmi zodpovedná, jemná a milá. Medzi jej obľúbené predmety patrí matematika a vo voľnom čase je pohltená hudbou a tancovaním.

V budúcnosti by sa chcela stať lekárkou. My veríme, že s Vašou podporou jej vzdelania sa jej tento sen splní.

Bhagyshree Hiremath

Bhagyshree Hiremath Dievča, 18 rokov

Bhagyashree si robí bakalárske štúdium. Štúdium jej ide dobre, obzvlášť účtovníctvo, jej najobľúbenejší predmet. Snaží sa pomáhať tomu, kto to potrebuje. Je tichšej povahy. Je talentovaná a aktívna. Jej koníčkom je indická hra kho-kho.

Bhagyashree býva na školskom internáte, keďže študuje ďaleko od domova. Doma je jej úlohou pomoc mame v každodenných prácach. Rodičia sú chudobní, a preto majú problém s platením školských poplatkov.

Po ukončení štúdia by sa Bhagyashree chcela stať manažérkou v banke. Prosíme o podporu jej štúdia, aby sa jej sen stal realitou.

Sangamma Jumanal

Sangamma Jumanal Dievča, 18 rokov

Sangamma si robí bakalárske štúdium. Štúdium jej ide dobre, obzvlášť účtovníctvo, jej najobľúbenejší predmet. Rada pomáha núdznym. Je to tiché dievča. Jej koníčkom je tanec.

Sangamma býva na školskom internáte. Doma je jej úlohou upratovanie domácnosti. Keďže jej otec zomrel, jej mama je jedinou živiteľkou rodiny.

Ako dospelá by Sangamma chcela byť učiteľkou na vysokej škole. Prosíme o podporu jej štúdia, aby sa jej sen stal realitou.

Lakshmi

Lakshmi Dievča, 13 rokov

Lakshmi má dvoch starších bratov. Ich rodičia sú roľníci. Lakshmi síce býva na internáte, ale keď je doma rada pomáha s vytrhávaním buriny v záhrade.

Je tichá a usilovná žiačka. V škole ju najviac zaujíma jazyk kannada. Vo voľnom čase rada tancuje. Mohla by mať lepšie výsledky v štúdiu, ale jej rodinné podmienky ju ťahajú dole.

Keď vyrastie, chcela by sa stať inžinierkou. Pomôžme jej v naplnení jej sna.

 

Jyoti

Jyoti Dievča, 14 rokov

Jyoti je šikovná v štúdiu. Má staršieho brata a sestru. Prišla bývať na internát, keď mala 5 rokov. Dobre vychádza s ostatnými. Jej mama je kvôli dlhu pripútaná k pôde, na ktorej musí pracovať. Finančná situácia rodiny je teda veľmi zložitá. Jyoti sa napriek tomu veľmi dobre učí a jej najobľúbenejším predmetom je chémia.

Jej snom je byť policajtka. Pomôže niekto Jyoti svojim príspevkom k tomu, aby jedného dňa mohla doštudovať?

Saraswathi

Saraswathi Dievča, 13 rokov

Saraswathi býva na internáte. Jej rodičia sa živia ako nádenní robotníci. Ich príjem je však mizivý a nepostačuje na uživenie rodiny.

Dievča je podľa slov učiteľov bystré a na hodinách aktívne. V škole ju zaujímajú najmä vedné predmety a vo voľnom čase rada tancuje.

Jedného dňa by chcela byť učiteľkou. Vopred Vám ďakujeme za podporu jej štúdia.

Bagesh

Bagesh Chlapec, 10 rokov

Bageshov otec vlastní malú vývarovňu a matka je ženou v domácnosti. Chlapec býva na internáte. Má ešte jednu sestru, ktorá chodí do školy podobne ako Bagesh.

Chlapec je dobrej povahy a pokojný. Rád pomáha iným. Je chytrý a zaujíma sa o prírodu. Medzi jeho obľúbené predmety patrí anglický jazyk. Vo voľnom čase sa venuje kresleniu a maľovaniu. Rád sa obklopuje svojimi kamarátmi. Rodine vypomáha upratovaním.

Jeho snom je stať sa policajtom. Veríme, že s Vašou podporou sa mu to splní.

Madivalesha

Madivalesha Chlapec, 9 rokov

Madivalesha má dvoch bratov. Ich otec sa živí ako roľník, matka je ženou v domácnosti. Chlapec býva na internáte a keď je doma pomáha najmä s upratovaním.

Madivalesha je múdry chlapec, pôsobí vždy šťastne a spokojne. Je veľmi láskyplný. Podľa slov učiteľov je zručný v rôznych aktivitách a má dobré vodcovské vlastnosti. V škole ho najviac baví náuka o životnom prostredí a vo voľnom čase si rád kreslí a maľuje.

Ako veľa jeho kamarátov i on by sa rád stal policajtom. Ďakujeme za Vašu pomoc pri plnení jeho sna.

Mallana Gouda

Mallana Gouda Chlapec, 9 rokov

Mallana Gouda je dobrý chlapec. V štúdiu dosahuje vynikajúce výsledky. Je veľmi láskyplný a zároveň je aj nezbedný. V škole ho najviac zaujal miestny oficiálny jazyk kannada a po škole sa venuje kresleniu a maľovaniu. Mallana Gouda býva na internáte a v domácnosti vypomáha trhaním buriny v záhrade.

Jeho rodičia pracujú ako nádení robotníci a ich príjem je nízky. Mallana Gouda má ešte jedného brata.

Ako veľa chlapcov aj Mallana Gouda by sa rád stal vojakom. Prosíme o pomoc pre neho.

Muttappa

Muttappa Chlapec, 9 rokov

Muttappa je chytrý, aktívny a usilovne vykoná každú úlohu, ktorú mu stanovia. V škole ho najviac zaujal jazyk kannada a vo voľnom čase sa venuje kresleniu a maľovaniu. Učitelia tvrdia, že sa rád zapája do všetkých aktivít a je občas nezbedný. Má rešpekt voči starším.Muttappa býva na internáte a v domácnosti vypomáha trhaním buriny v záhrade.

 

Otec i matka pracujú ako nádenní robotníci. Jeho otec veľa nezarába a tak je hlavným zdrojom príjmu rodiny matka. Muttappa má 4 sestry.

 

Ako veľa chlapcov, i Muttappa by sa rád stal policajtom. Veríme, že sa mu to raz podarí.

detí na stranu
Spolu 37 detí - strana 1 / 4
1 2